BN Bank ASA

BN Bank ASA er Norges mest kostnadseffektive bank

Pressemelding   •   jan 29, 2014 10:49 CET

Med sterk fokus på effektiv drift og kostnadsbesparelser har BN Bank klart å redusere driftskostnadene 47 MNOK (18%) sammenlignet med 2012. Dette resulterer i kostnadsprosent på 31, noe som er betydelig under snittet for norske banker.

-Kostnadslederskap er svært viktig for oss som bank og er en del av vår kultur for å gi våre kunder best mulig betingelser over tid, samtidig som vi klarer å bygge kapital i henhold til myndighetenes nye kapitalkrav,sier administrerende direktør Gunnar Hovland i en kommentar.

I 2013 oppnådde BN Bank-konsernet et resultat etter skatt på 252 millioner kroner. Det gir en økning i resultatet på 66 MNOK sammenlignet med 2012 og en egenkapitalavkastning etter skatt for året på 7,3%. Reduserte driftskostnader og økte marginer bidrar positivt, mens tap på utlån og sikringsfondsavgift bidrar negativt.

Nullvekst i bedriftsmarkedet i 2013 er som planlagt ut fra myndighetens krav om økt kapitaldekning, mens volumet på boliglån har økt med 1,8 milliarder kroner (12,3%) i samme periode.

-Vi er godt fornøyd med resultatutviklingen i kjernevirksomheten, og det er spesielt gledelig at BN Bank har styrket sin markedsposisjon blant personkunder. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å gjøre BN Bank til det beste alternativet for kunder som ønsker enkle og brukervennlige banktjenester på nett, brett og mobil sier administrerende direktør Gunnar Hovland.

Netto tap på utlån og garantier utgjorde 129 millioner kroner i 2013. Dette er høyere enn forventet langsiktig nivå på grunn av spesifikke forhold ved et fåtall engasjement i bedriftsmarkedsporteføljen og tap i BN Banks tidligere portefølje i Ålesund (garantiporteføljen).  

Bankens kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning var henholdsvis15,4% (15,1%), 13,0 % (12,1%) og 11,1% (10.3%) per 31. desember 2013. 

Hovedtall fra resultatoppstillingen for BN Bank ASA for 4. kvartal 2013: 

Millioner kroner4. kv. 20134. kv. 201231.12.1331.12.12
Netto renteinntekter11085410343
Andre driftsinntekter73179283291
Andre driftskostnader5471215262
Driftsresultater før tap129193478372
Tap på utlån6478129114
Driftsresultat før skatt65115349258
Beregnet skattekostnad17339772
Resultat etter skatt4882252186

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
Gunnar Hovland, administrerende direktør, e-mail: gunnar.hovland@bnbank.no og tlf. 905 20 035
Trond Søraas, direktør økonomi- og finans, e-mail: trond.soraas@bnbank.no og tlf. 922 36 803
Torstein Strøm Torjuul, markeds- og kommunikasjonssjef, e-mail: torstein.torjuul@bnbank.no og 
tlf. 971 02 632 

Pressemeldingen og kvartalsrapport kan leses i sin helhet i vårt presserom "For Pressen"


Om BN Bank:
BN Bank er en enkel, effektiv og forutsigbar bank som setter deg i sentrum. Vårt mål er å gi deg gode priser, enkle løsninger, og naturligvis den tryggheten du trenger.BN Bank er en ren nettbank, men vi er alltid tilgjengelig på nett, brett, mobil og Facebook.