Hexagon Composites ASA

Bokslutskommuniké januari - december 2010

Pressemelding   •   feb 09, 2011 11:01 CET

Fjärde kvartalet 2010

  • Orderingången ökade med 20* procent
  • Nettoomsättningen ökade med 24* procent till 4 638 MSEK (3 076)
  • Rörelseresultatet (EBIT 1) uppgick till 969 MSEK (566)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 841 MSEK (536). Inklusive dessa poster uppgick resultatet före skatt till -463 MSEK (527)
  • Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 690 MSEK (470). Inklusive dessa poster uppgick resultatet efter skatt till -438 MSEK (463)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,43 SEK (1,53). Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 2,21 SEK (1,55)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 1,40 SEK per aktie (1,05)

* Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

**Poster av engångskaraktär om totalt 1 304 MSEK relaterat till förvärvet av Intergraph samt en nedskrivning i Övrig Verksamhet.

Bokslutskommunikén 2010 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

För ytterligare information kontakta: Mattias Stenberg, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 12 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.