Krogsveen

​Boligmarkedet i mai- Vårflom og rekordomsetning

Pressemelding   •   jun 05, 2019 15:26 CEST

I mai er det satt nye rekorder i boligmarkedet. Det er kun juni måned i henholdsvis 2015 og 2018 vi har sett så stor omsetning i løpet av en måned. Årets mai-omsetning ble unnagjort på 20 virkedager sammenlignet med 21 og 22 virkedager for juni-rekordene. Hittil i år kan det norske boligmarkedet dermed notere all-time-high aktivitetsmessig, og det med en volumøkning på om lag syv prosent sammenlignet med fjorårets fem første måneder, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.

Antall bruktboliger for salg har vært høyt de siste månedene sammenlignet med tidligere år. I tillegg har det blitt lagt ut ytterligere svært mange boliger gjennom mai - med andre ord en skikkelig vårflom i boligmarkedet. På tross av dette har markedet tatt godt unna med en omsetning som på landsbasis aldri har vært høyere i mai måned eller i årets fem første måneder. I Oslo har volumøkningen fra fjorårets mai vært på nærmere 20 prosent. Selv om dette ikke er rekord har omsetningen i hovedstaden så langt i år vært på nivå med rekordåret 2015.

Etterspørselen er altså svært sterk, noe som vi også erfarer ved at Krogsveen aldri har hatt flere registrerte boligsøkere enn akkurat nå med om lag 40 000 aktive søkere.

Vi forventer ingen vesentlige endringer i prisnivået fra april til mai, hverken for landet under ett eller for Oslo. Den underliggende utvikling - sesongjustert prisvekst - har de siste månedene vært tilnærmet flat. Dette vitner om et balansert marked.

Antall unike budgivere på objekter solgt gjennom Krogsveen var marginalt ned fra april til mai. I Oslo var det 2,2 unike budgivere pr salg og dermed som oftest budrunder, mens det for resten av landet var 1,6 budgivere. Dette betyr at en del av salgene her skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019, noe som gjør at markedet herfra og frem til årsskiftet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt.

Vi venter at Norges Bank vil sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i forbindelse med styremøtet 20. juni. Sentralbanken har varslet mulighet for ytterligere en renteoppgang i inneværende år, men at rentetoppen vil nås raskere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn – dette som følge av svakere utsikter internasjonalt. De økte rentekostnadene for låntakerne vil stort sett kompenseres av stigende lønnsvekst, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret.

Solid norsk økonomi gir trygghet for fortsatt stabile rammebetingelser og et godt boligmarked, avslutter Leif J. Laugen. 

Historien

Krogsveen har en lang historie - regnet i bransjesammenheng - som kan føres tilbake til 1975 da Gunnar Krogsveen etablerte sin første meglerbutikk på Bekkestua i Bærum. I 2005 kjøpte Danske Bank selskapet av det daværende partnerskapet av nøkkelmedarbeidere. Etter vel tolv år med vekst og sunn økonomisk utvikling som del av Danske Bank konsernet, ble selskapet reprivatisert gjennom fjorårets salg til Pareto AS.

Krogsveen har på mange måter vært førende for mange av de nyvinninger som har blitt introdusert til markedet gjennom disse årene. Krogsveen blir assosiert med trygghet og tillit, og merkevareundersøkelser viser at virksomheten fremstår med “tung erfaring og kompetanse”, og oppfattes som “spesialist på eiendomsmegling”. Den grønne Krogsveen-fargen har stor gjenkjenningsverdi, og markedet gir tilbakemelding på at selskapet har “attraktive boligannonser”.

Krogsveen har alltid prioritert å gi kundene enestående opplevelser, og for 2017 og 2018 har selskapet blitt høyest rangert i bransjen på kundetilfredshet av Norsk Kundebarometer. Gjennom selskapets fokus på god service og rådgivning for folk som er i boligbytte - helt fra det første spede boligsøk til nøkler er overlevert - skapes en tillitsrelasjon som kundene verdsetter. Krogsveens boligsøkerregister har helt siden etableringen i 1995, vært en viktig tjeneste som har differensiert selskapet fra konkurrentene på markedsplassen.

Virksomheten i dag

Selskapet har i dag 330 medarbeidere, hvorav flesteparten arbeider på et av selskapets 52 meglerkontorer. Selskapets tilretteleggerapparat med egne avdelinger for oppgjør, økonomi, marked, fag og IT er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Krogsveens geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Oslo med 15 kontorer og det sentrale Østlandet med 25 kontorer. I tillegg har selskapet sterke markedsposisjoner på Vestlandet, i og rundt de tre største byene Bergen, Stavanger og Ålesund, foruten et meglerkontor som ble etablert i Trondheim i slutten av 2018. Ser man landet under ett sto Krogsveen for omlag 7,5 prosent av alle omsetninger av bruktboliger i 2018. Regnet på den måten er selskapet den fjerde største meglerkjeden i landet, og det største bank-uavhengige meglerselskapet.

Hovedvirksomheten er bruktmegling av boliger og fritidseiendommer. Videre tilrettelegges prosjekter for salg av nye boliger. Selskapet har de senere år utvidet tjenestespekteret til utleiemegling som opererer gjennom et eget selskap - Uteleiemegler Krogsveen AS. Dette driftes ut fra fire samlokaliserte kontorer med virksomheten innenfor salgsmegling.
Krogsveen har de senere år omsatt for omlag 500 millioner kroner og hatt overskudd før skatt på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Strategien

Selskapets visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Dette representerer en videreutvikling og utbrodering av det fokus Krogsveen har hatt gjennom mange år på boligsøket og det å gi kundene gode råd i denne viktige delen av boligreisen - i tillegg til å skape et optimalt salg. Å bytte bolig er en handling som de færreste mennesker blir vant til - de aller fleste gjør dette bare få ganger gjennom et langt liv. Ved å være til stede og følge kunden på hele denne reisen - fra behovet for et nytt bosted oppstår - til at man er trygt på plass i et nytt hjem, kan Krogsveen bidra til å løse små og store problemer som oppstår.

Ved inngangen til 2019 har selskapet introdusert praktiske tjenester som pakking, flytting, lagring og vask, og som leveres i èn koordinert operasjon med kun ett kontaktpunkt hos Krogsveen. Ved kvalitetssikrede leverandører som er testet, og oppgjør som Krogsveen gjennomfører, garanterer selskapet en smertefri leveranse. Selskapet vil fremover utvikle flere relevante tilleggstjenester langs boligreisen.

Krogsveen arbeider aktivt med å utnytte de muligheter som endret brukeradferd og teknologien skaper innenfor den utvidede boligreisen. Lansering av ny web-løsning som bygger på personifisering og unikt kundegrensesnitt ble gjort i mars 2019. Videre har selskapet introdusert forbedret søkefunksjonalitet for de som er på boligjakt. Ytterligere utvikling av boligplattformen vil skape grunnlag for økt kundeverdi og dermed en sterkere konkurranseposisjon for selskapet.