Statistisk sentralbyrå SSB

Boligprisindeksen, 4. kvartal 2009 Uendrede boligpriser

Pressemelding   •   jan 19, 2010 17:19 CET

Boligprisene forble uendret fra 3. til 4. kvartal 2009. Fra 4. kvartal 2008 har det vært en økning på 11,6 prosent.

Fra 3. til 4. kvartal i fjor steg prisene på småhus og blokkleiligheter med 0,7 og 0,2 prosent, mens prisene på eneboliger sank med 0,3 prosent.

Blokkleiligheter hadde en prisøkning på 16,0 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, mens prisene for småhus og eneboliger økte med henholdsvis 12,5 og 9,7 prosent i samme periode.

Fra 2008 til 2009 steg boligprisene med 1,9 prosent. Prisene på blokkleiligheter økte mest med 4,2 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent

Tabell: http://www.ssb.no/bpi/

Utviklingen i storbyene

I 2009 var prisene i gjennomsnitt 29 prosent høyere enn i 2005. Den kraftigste prisøkningen finner vi i Stavanger der boligprisene har økt med 53 prosent i perioden. Den laveste prisveksten i denne perioden hadde Trondheim og Bergen med henholdsvis 18,0 og 18,4 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser for alle kommuner i 2009 ligger nå i Statistikkbanken.

Til sammen er 16 611 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2009.

Tabeller