Boost Communications

Boost Communications utvikler ny annonseplattform for mobil med Manchester City FC

Pressemelding   •   jun 14, 2013 08:55 CEST

Innovasjon Norge har bevilget 6 mill. kroner til gjennomføring av en forsknings og utviklingskontrakt (IFU) mellom Trondheimsbedriften Boost Communications AS og storklubben Manchester City FC. 
Boost Communications har levert en rekke mobiltjenester til Manchester City FC (MCFC) siden de fikk den første kontrakten i mars 2012 om å bygge en mobilversjon av klubbens nettside.  

Senest i mars i år vant selskapet en ny kontrakt med klubben i konkurranse med ti andre engelske selskaper. På kort tid har Boost etablert et tett samarbeid med MCFC. 

Bakgrunnen for den nye forsknings- og utviklingskontrakten er at MCFC rettet en forespørsel til Boost om å bistå i å videreutvikle klubbens strategi knyttet til å øke annonseinntektene på mobil/ nettbrett, samt jobbe frem en smartere måte å annonsere på for mobile enheter. Basert på dette ble det utviklet en plan med mål om å bygge neste generasjons plattform for smart mobilannonsering, med sportsannonsering som innfallsvinkel.  


Eksempel på mobil annonsering er at man ser en bannerannonse inne på mobilversjonen av en nettavis, som man kan klikke på. Så langt har dette vært preget av enkle formater og lite målretting.   

- Vi tror det ligger en stor oppside i å gjøre mobilannonser «smartere» enn de er i dag. Mobilen er et helt annet medium enn en PC, men så langt har stort sett de fleste aviser og annonsører kun forsøkt å gjøre det samme som på en PC, men på en mindre skjerm, sier daglig leder Øystein R. Skiri i Boost Communications. 

Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Hans Fredrik Emdal, har tro på prosjektet; – Vi har fulgt Boost gjennom mange år nå, og de har vært dyktige til å forske frem nye løsninger og få dem kommersialisert i markedet. De har også etablert et meget spennende samarbeid med Manchester City FC. Vi tror det nye prosjektet vil representere noe nytt i markedet, og at teknologien og løsningen vil kunne få et betydelig internasjonalt potensial hvis satsingen lykkes. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan vår IFU-ordning kan være med å åpne nye muligheter for Norske bedrifter internasjonalt. 

Deler av innovasjonen i prosjektet vil være knyttet til å kunne samle inn og analysere store mengder data gjennom utvikling av avanserte algoritmer. 

– Mobilen gir oss en rekke typer data som vi mener kan brukes til å tilby smartere løsninger for annonsering på mobile enheter. Ved automatisk å analysere artikkelinnhold, brukeradferd på mobil, lokasjonsdata, samt at vi løpende har tilgang på en rekke livedata knyttet til hvordan kamper utvikler seg, mener vi at vi skal kunne bruke denne informasjonen til å presentere mer relevante annonser for sluttbrukerne, sier Skiri. 

- Dette vil gjøre at brukerne opplever at annonser de ser oppfattes som mer relevante, annonsørene får mer valuta for hver annonsekrone, samt at MCFC kan få bedre betalt for annonseplassen de selger, fortsetter Skiri. 


Det er også planlagt å invitere andre klubber og nasjonale/ internasjonale nettsteder som skriver om fotball til å ta i bruk den nye plattformen.  Effekten av plattformen vil øke jo flere publikasjoner som blir med.  

-  Vi er meget fornøyd med at Innovasjon Norge har valgt å støtte prosjektet. Det ligger en betydelig innovasjonsgrad i det vi ønsker å gjennomføre, samt at det er en rekke tekniske utfordringer som må løses for at vi skal lykkes. Slike satsinger medfører alltid en økonomisk risiko, og derfor er det veldig positivt at Innovasjon Norge kan stille med både strategisk og økonomisk støtte for å drive frem ny, internasjonal teknologi, avslutter Skiri. 


Faktaboks IFU
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) er en av Innovasjon Norges mest suksessfulle og best etablerte ordninger for å stimulere til innovasjon i norsk næringsliv. Målet er å bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som leder til internasjonale markedssuksesser. 
IFU-programmet skal stimulere til innovativt utviklingssamarbeid. Det betyr et nært utviklingssamarbeid om krevende forsknings- og utviklingsprosjekter mellom to parter, og innebærer en kontraktfestet og målrettet samarbeidsavtale mellom dem. IFU kontrakten inngås mellom en krevende kundebedrift og en eller flere leverandørbedrifter. Innovasjon Norge bidrar med kompetanse i internasjonal forretningsutvikling og med tilskuddsmidler. 
Innovasjon Norge bevilger hvert år ca 300 mill. kroner til slike prosjekter.


Kontaktinformasjon: 
Øystein R. Skiri, daglig leder i Boost Communications, oystein@boost.no , Mobil: +47 992 60 652
Hans F. Emdal, seniorrådgiver Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, hans.fredrik.emdal@innovasjonnorge.no