Virke e-Handel

Bording fulgte med i timen

Pressemelding   •   okt 15, 2012 10:00 CEST

Distansehandel Norge får stadig nye og spennende Business Partnere. Bording AS (tidligere Beyer-Hecos) er siste skudd på stammen, et skandinavisk selskap innen grafisk kommunikasjon – bordingnorge.no.

Selskapet har gjennomført betydelige endringer. Fra å være Danmarks største trykkeri er Bording i dag et skandinavisk nettverk av spesialister i kundekommunikasjon. Selskapet er notert på børsen i Danmark gjennom selskapet F.E. Bording.

– Konsernet omsetter for 500 millioner og har ca. 305 medarbeidere. Bording Norge har 15 ansatte og omsetter for 55 millioner, forteller markedssjef Jan Mikkelsen (bildet).

– I tillegg til salg og rådgivning, tilbyr vi lager og distribusjon av de produkter og tjenester vi produserer i konsernet eller hos våre produksjonspartnere.

Mikkelsen sier at Bording AB i Sverige er medlem av den svenske distansehandelsforeningen.

– Basert på erfaringer derfra har vi tro på at medlemskap i Distansehandel Norge skal gi oss god kontakt med foreningens medlemmer. Vi har et unikt produkt som vi ønsker at medlemmene skal få vite mer om og dra fordel av.

Hovedproduktet er Bording Postal som er tilpasset dem som sender mye pakker og bruker mye tid på pakking og etikettering. I tillegg til dette er Bording en betydelig leverandør av papirbasert kommunikasjon (direktereklame).

Daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun, ønsker Bording velkommen.

– Det er gledelig å konstatere at også Bording ser nytten av å være en del av Distansehandel Norge. Vi ønsker dem hjertelig velkommen som Business Partner i foreningen. Det er en omfattende virksomhet med mye kunnskap og erfaring som våre medlemmer kan dra nytte av.

Med distansehandel menes alle handelsformer der ikke kjøper og selger fysisk møtes.
Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

I alle år har Distansehandel Norge arbeidet for at postordre, seinere også e-handel,
skal være en trygg og kundevennlig distribusjonsform.
Som en konsekvens av dette ble sertifiseringsordningen Trygg E-Handel etablert i 2011.
Trygg E-handel skal sørge for klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes
forventninger og netthandlernes forpliktelser ved handel på nettet.