GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i desember

Pressemelding   •   jan 02, 2017 14:18 CET

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,3 prosent lavere i desember 2016 sammenlignet med november 2016. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2016 på 36 163 kroner, mens det tilsvarende tallet i november 2016 var på 36 643 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 9,1 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 33 147 kroner.

- Prisene går ned i årets siste måned, men utviklingen i 2016 sett under ett har vært sterk, med en vekst på nesten ti prosent. Det blir spennende å se hvordan prisene vil utvikle seg i 2017. Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere omsetningsdager i desember

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager opp denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i desember 2016 var 43 dager. Det er 5 dager mer enn i november 2016, og 4 dager mindre enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no