GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i desember

Pressemelding   •   des 30, 2013 14:54 CET

Prisene på borettslagsleiligheter er 0,5 prosent lavere i desember 2013 sammenlignet med november 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2013 på 27 770 kroner, mens det tilsvarende tallet i november var på 27 903 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 2,0 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 27 230 kroner.

- Prisnedgangen i desember er omtrent som forventet. En del boligkjøpere sitter trolig på gjerdet og venter med å bestemme seg til over nyttår. En vår med høy aktivitet i markedet og en noe roligere høst har resultert i en samlet prisoppgang i 2013 på to prosent. Dette er noe lavere enn mange forventet ved inngangen til året, men vi er likevel optimistiske og har tro på en jevn og moderat prisøkning neste år, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I desember 2013 er det i snitt 3,8 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 0,4 bud fra november 2013, og en nedgang på 0,1 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,7 i desember 2013. Dette er like mange budgivere som forrige måned, og en nedgang på 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.

Se også: www.garanti.no