GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i juni

Pressemelding   •   jul 01, 2016 14:25 CEST

Prisene på borettslagsleiligheter er 4,4 prosent lavere i juni 2016 sammenlignet med mai 2016. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i juni 2016 på 34 898 kroner, mens det tilsvarende tallet i mai 2016 var på 36 492 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 9,0 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 32 013 kroner.

- Nedgangen må ses på som en korreksjon av den kraftige veksten vi har sett de siste månedene. Prisene er fortsatt over fem prosent høyere enn ved inngangen til året, og ni prosent høyere enn for tolv måneder siden. Sammenlignet med første kvartal i år er prisene i andre kvartal fire og en halv prosent høyere, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Lavere omsetningshastighet i juni

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager opp denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i juni 2016 var 39 dager. Det er 3 dager mer enn i mai 2016, og 5 dager mer enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no