GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i september

Pressemelding   •   sep 30, 2014 15:46 CEST

Prisene på borettslagsleiligheter er 3,5 prosent lavere i september 2014 sammenlignet med august 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i september 2014 på 29 124 kroner, mens det tilsvarende tallet i august 2014 var på 30 191 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 2,9 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 28 299 kroner.

- Etter meget sterk prisvekst forrige måned er det ikke overraskende med en korreksjon av prisnivået i september. Dette så vi også i fjor med prisvekst i august, og en tilsvarende korreksjon av prisene i september. Det interessante her er at vi har en hyggelig prisvekst på lengre sikt. Prisene er nå nesten tre prosent høyere enn for tolv måneder siden, og nesten fem prosent høyere enn ved inngangen til året, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I september 2014 er det i snitt 5,0 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang på 0,7 bud fra august 2014, og en oppgang på 0,6 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,0 i september 2014. Dette er en oppgang på 0,2 budgivere fra forrige måned, og en oppgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no