GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i desember

Pressemelding   •   des 30, 2015 14:42 CET

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,4 prosent høyere i desember 2015 sammenlignet med november 2015. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2015 på 33 147 kroner, mens det tilsvarende tallet i november 2015 var på 32 676 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 13,9 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 29 094 kroner.

- Prisene fortsetter opp i desember i samme takt som i november. Dette er en svært sterk avslutning på året. Vi har i 2015 hatt den høyeste prisveksten i ett enkelt år siden 2006. Det blir interessant å følge utviklingen neste år. Faktorer som boligmangel og lave renter gjør at vi tror på vekst, men samtidig er det andre faktorer i norsk økonomi som kan tyde på at veksten ikke blir like sterk som i år, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I desember 2015 er det i snitt 3,0 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 0,5 bud fra november 2015, og en nedgang på 0,7 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,6 i desember 2015. Dette er en nedgang på 0,4 budgivere fra forrige måned, og en nedgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no