GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: Prisoppgang i februar

Pressemelding   •   feb 29, 2012 16:20 CET

Prisene på borettslagsleiligheter er 2,4 prosent høyere i februar 2012 sammenlignet med januar 2012. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i februar 2012 på 25 680 kroner, mens det tilsvarende tallet i januar 2012 var på 25 088 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 11,3 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 23 066 kroner.

- Februar er normalt en sterk måned, så prisoppgangen er ikke overraskende. Omsetningshastigheten på borettslagsleiligheter er også høy for tiden. Boligene ble denne måneden solgt betydelig raskere enn i januar, og også raskere enn på samme tid i fjor. Garantikontorene har dessuten solgt flere boliger i februar i år enn i februar i fjor. Situasjonen sett under ett er det fortsatt lite som tyder på at utviklingen i boligmarkedet vil snu, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I februar 2012 er det i snitt 4,4 bud per borettslagsbolig, en nedgang på 0,9 bud fra januar 2012. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en nedgang på 0,2 bud. Antall budgivere per bolig er 1,9 i februar 2012. Dette er en nedgang på 0,1 budgivere siden forrige måned, og like mange budgivere som på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Se også: www.garanti.no