GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i juli

Pressemelding   •   jul 31, 2013 14:13 CEST

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,0 prosent høyere i juli 2013 sammenlignet med juni 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i juli 2013 på 28 618 kroner, mens det tilsvarende tallet i juni var på 28 342 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 6,9 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 26 772 kroner.

- Prisveksten for borettslagsleiligheter fortsetter denne måneden. Juli er den fremste feriemåneden og har de seneste årene vært varierende, så prisoppgangen er derfor gledelig. Utviklingen så langt i år har vært moderat, men prisene har steget hver måned. Folk er fortsatt boligprisoptimister, og dette gjelder åpenbart hele markedet etter som borettslagsleiligheter favner både førstegangskjøpere og etablerte.

Færre bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I juli 2013 er det i snitt 4,0 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 0,4 bud fra juni 2013, og en nedgang på 0,7 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,7 i juli 2013. Dette er en nedgang på 0,2 budgivere fra forrige måned, og en nedgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.

Se også: www.garanti.no