GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i mai

Pressemelding   •   mai 30, 2014 15:43 CEST

Prisene på borettslagsleiligheter er 2,0 prosent høyere i mai 2014 sammenlignet med april 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i mai 2014 på 28 961 kroner, mens det tilsvarende tallet i april 2014 var på 28 403 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 2,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 28 238 kroner.

- Prisveksten i mai var ikke helt uventet etter en forsiktig aprilmåned. Utviklingen så langt i år har vært god, med en prisoppgang på 4,3 prosent. Bruktboligmarkedet fungerer som det skal, og vi er optimistiske med tanke på sommeren, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I mai 2014 er det i snitt 4,3 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 0,7 bud fra april 2014, og en nedgang på 0,4 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,8 i mai 2014. Dette er en nedgang på 0,1 budgivere fra forrige måned, og en nedgang på 0,3 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no