GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i oktober

Pressemelding   •   nov 01, 2016 14:35 CET

Prisene på borettslagsleiligheter er 2,0 prosent høyere i oktober 2016 sammenlignet med september 2016. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i oktober 2016 på 37 249 kroner, mens det tilsvarende tallet i september 2016 var på 36 520 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 15,7 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 32 201 kroner.

- Prisene stiger denne måneden etter nedgang i september. Oktober har tradisjonelt vært en variabel måned, så denne utviklingen er positiv. Tolvmånedersveksten er nå den høyeste vi har registrert på nesten et tiår. Særlig på Østlandet har utviklingen vært god det siste året, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Høyere omsetningshastighet i oktober

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager ned denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i oktober 2016 var 36 dager. Det er 4 dager mindre enn i september 2016, og 1 dag mer enn på samme tid i fjor.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no