GARANTI Eiendomsmegling

Borettslagsleiligheter: Prisoppgang i september

Pressemelding   •   sep 30, 2010 16:30 CEST

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,5 prosent i september.

Prisene på omsatte borettslagsleiligheter er 1,5 prosent høyere i september 2010 sammenlignet med august 2010. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte borettslagsleiligheter var i september 2010 på 22 565 kroner, mens det tilsvarende tallet i august 2010 var 22 222 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 8,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på omsatte borettslagsleiligheter 20 774 kroner. Siden nyttår har prisene steget med 8,7 prosent.

- Utviklingen i markedet etter sommerferien har vært oppmuntrende og dersom den gode tendensen fortsetter vil vi trolig få en samlet prisoppgang på omkring 10 prosent i 2010, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall budgivere per bolig denne måneden. I september er det i snitt 2,0 budgivere per omsatt borettslagsbolig, en oppgang på 0,3 budgivere fra august. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 0,4 budgivere. Antall bud per bolig er 4,2. Dette er en nedgang på 0,5 bud siden forrige måned.

- Oppgangen i antall budgivere viser økt interesse for boligene. Antall oppdrag har også vært økende siste måneden og boligene omsettes raskere enn i forrige måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

 

 

 

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Se også: www.garanti.no