Bouvet ASA

BOUVET: SUNN VEKST I KREVENDE MARKED

Pressemelding   •   feb 19, 2010 09:40 CET

Oslo, 19. februar 2010: Bouvet hadde driftsinntekter på 159,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2009 sammenlignet med 156,1 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i kvartalet endte på 14,7 millioner kroner sammenlignet med 20,7 millioner i fjerde kvartal 2008.

Bouvet har i fjerde kvartal fortsatt å øke antall ansatte som følge av økte markedsandeler. Antall
ansatte har økt med 79 personer fra 467 til 546 siste 12 måneder og med 31 personer i fjerde kvartal isolert. Aktiviteten i markedet er økende selv om konkurransen fortsatt er hard.

I 2009 hadde Bouvet en omsetning på 589,1 millioner kroner sammenlignet med 556,4 millioner i 2008. Økningen i driftsinntekter i fjerde kvartal og 2009 er i tråd med selskapets forventninger, og viser at selskapet leverer vekst til tross for et utfordrende marked for selskapets tjenester.

- Vi fortsetter å ta markedsandeler i 2009 og leverer en driftsmargin rett i underkant av vår langsiktige målsetting om 10 prosent. Det er vi fornøyde med, gitt det utfordrende markedet som har vært. Bouvet har et tjenestespekter og en forretningsmodell som er godt tilpasset kundens behov og vi er posisjonert for en fortsatt lønnsom vekst i 2010, sier Sverre Hurum,
administrerende direktør i Bouvet ASA.

Det har i kvartalet vært en tilfredsstillende utvikling i omsetningen fra eksisterende kunder.
Kunder som også var kunder i fjerde kvartal 2008 stod for 86 prosent av driftsinntektene. I tillegg har nye kunder, som har tilkommet etter fjerde kvartal 2008, bidratt med samlet driftsinntekt på 22,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

I fjerde kvartal hadde Bouvet driftskostnader inklusive avskrivninger på 144,9 millioner kroner,
opp fra 135,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Personalkostnadene øker som en følge av at
gjennomsnittlig antall ansatte har økt i tillegg til generell lønnsvekst. Konsernet har opplevd en
generell lønnsvekst på 1,5 prosent over de seneste 12 måneder. For året som helhet økte driftskostnadene med 7,3 prosent, mens inntektene økte med 4,2 prosent sammenlignet med 2008.

Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal 2009 ble 14,7 millioner kroner sammenlignet med 20,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. EBIT marginen faller dermed til 9,2 prosent, sammenlignet med 13,3 prosent samme periode i fjor. For året som helhet er driftsresultatet 57,1 millioner kroner sammenlignet med 69,5 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. EBIT marginen for året som helhet er 9,7 prosent sammenlignet med 12,3 prosent i tilsvarende periode i 2008.

Resultat etter skatt ble 10,6 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 16,4 millioner kroner i samme
periode 2008. Utvannet resultat pr aksje for kvartalet ble 1,04 kroner sammenlignet med 1,63
kroner i fjerde kvartal 2008.
Source: Millistream