Hæren

Brigader Arne Pran utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs orden

Pressemelding   •   jan 29, 2016 18:35 CET

Den 22.januar 2016 ble brigader Arne Pran fra Oslo utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse. Han ble tildelt utmerkelsen for sitt samfunnsgavnlige virke. Fredag 29.januar 2016 mottok Pran utnevnelsen i en høytidelig seremoni i Tollbodgaten 10, den Gamle Krigsskolen.

Utdelingen ble gjennomført av Kansellisjefen ved Det kongelige hoff. Under seremonien talte Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Odin Johannessen. Han vektla forbildet Arne Pran har vært for en hel generasjon med ledere og offiserer i Hæren. Arne Pran er en offiser som vet hva ansvaret han bærer med seg vil si. 

- Uten Arne Pran sitt bidrag og forbilde hadde ikke jeg vært der jeg er i dag, sa Johannessen i sin tale.

Pran avsluttet sin karriere i Forsvaret som infanteriinspektør. Før det var han sjef for Brigaden i Nord-Norge.  Som brigadesjef stod han frem og tok på seg alt ansvar for den tragiske skredulykken i Vassdalen, som kostet 16 soldater livet under vinterøvelsen i 1986. 

Etter dette har han deltatt aktivt i andre deler av samfunnet, blant som styremedlem i Flyktninghjelpen og annet humanitært arbeid. Han har også bidratt aktivt i å lære fremtidens offiserer om lederskap.

- Jeg vil både gratulere og takke Arne Pran for innsatsen han har lagt ned, ikke bare for Hæren, men også for resten av samfunnet, sa generalmajor Johannessen til slutt i sin tale på den Gamle Krigsskolen.

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet.