Samisk Kunstnersenter

Brita Skybak og Gabriella Göransson på Samisk Kunstnersenter

Pressemelding   •   sep 22, 2010 12:24 CEST

Fredag 24. september kl. 18.00 åpner Samisk Kunstnersenter 2 nye utstillinger. På store galleriet viser vi malerier av Brita Skybak og på lille galleriet en installasjon av fiber objekter og tegning av Gabriella Göransson.

 “ Skjelett – Arkitektur “, Brita Skybak

Brita Skybak (1960) bosatt på Nesoddtangen, gikk ut fra Vestlandets Kunstakademi i 1995. Hun har hatt et titalls separatutstillinger og deltatt på kollektivutstillinger i både inn- og utland, bl.a. Høstustillingen, Kunstnerforbundet, Vilnius, Lubeck, Tegneforbundet, Interkulturelt Museum, LNM, Domkirkeodden i Hamar m.m. Skybak har jobbet med mange ulike teknikker innenfor todimensjonal kunst og har de siste årene konsentrert seg om bilder som har vekselvis hovedvekt på tegning og maleri. Hennes arbeider handler ofte om felleskap mellom mennesker. Skybak er innkjøpt av blant annet St.Olavs Hospital, Jan Groths samling, Utenriksdepartementet til ambassaden i Alram, og en rekke større oppdrag for Royal Caribbean Cruise Lines.

Hun sier selv følgende om utstillingen:

Jeg tegner skjeletter og tomme arkitektoniske rom. Selv om skjelettet bærer oss både gjennom livet og døden har jeg valgt å fokusere på byggverket som bærer livet og det usynlige fellesskapet som er imellom oss.

Skjelettene tegner jeg bakfra, slik at et fravær blir aksentuert. Det kan fungere som en motstand og samklang med bilder jeg både innholdsmessig og ved tittelvalg prøver å gå nært på. Skjelettet og det ytre konstruerte rom synes jeg har vært naturlig å sette sammen. De har kanskje motsatte funksjoner, men innehar også et slags slektskap. Det bærer og beskytter mennesket. Jeg liker det formale aspektet i arkitekturbildene. De rette linjene og det vilkårlige perspektivet som ikke vet hvor det skal. Det blir rom av det uansett, slik all bevegelse har en retning og blir et uttrykk.

Noen ganger ønsker jeg å tenke på hele verden mens jeg tegner fram noen kroppsdeler, andre ganger er jeg konsentrert på et lite punkt i en hverdag. Det er altså spektret i det visuelle og menneskelige uttrykk jeg leter i, med utgangspunkt i det konkrete skjelett.

 Se også: www.skybak.net

Gabriella Göransson

Gabriella Göransson , født i Firenze (1959) har sin utdannelse fra Statens Håndverk og Kunstindistriskole, hovedfag tekstil. Hun bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt flere separat- og kollektiv utstillinger i både inn- og utland, bl.a. Akershus Kunstnersenter, Galleri F15, Kistorfosmuseet, Galleri Norske Grafikere, Rugby Art and Gallery Museum og utført flere utsmykkingsoppdrag. Hennes siste prosjekt er Cultex, et utstillingssamarbeid mellom 6 tekstilkunstnere, fra Japan og Norge. Målet med prosjektet er at tekstilkunstnere fra Japan og Norge skal utforske og øke sin kunnskap om den andre sin kulturelle tekstilarv og på basis av dette produsere nye arbeider. Cultex turnerer med utstillinger i Norge, England og Japan 2009-2011. (www.cultex.org)

På samisk Kunstnersenter viser hun skulpturobjekter og tegning. Hovedmaterialet er håndlaget papir som produseres av forskjellig fibermateriale på eget verksted . Papirmassen farges og formes, gjerne kombinert med materialer som aluminium, tre, stoff og bivoks.

Selv sier hun om utstillingen:

I uttrykket har jeg de siste årene vært opptatt av organiske "urformer" som kan virke sammen i bevegelige konstellasjoner. Objektene kan henspeile på naturformer og menneskelig/fysiske strukturer. De er skrøpelige og sterke, har både kraft og skjørhet i seg på en gang. Ofte jobber jeg ut fra en modul og ønsker å å synliggjøre prosessen i det gjentagende som over tid bygger nye strukturer. Jeg ønsker å tangere tanker om biologiske prosesser og forgjenglighet, - den evig pågående tilblivelse og nedbrytningsprosess i mennesket og naturen fascinerer og forundrer meg.

 Se også www.goransson.no

 Velkommen!

SDG, etablert i 1986, har som formål å være senter, formidlings-, informasjons- og koordinerende organ for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer, og å være faglig organ i spørsmål som angår presentasjon av samisk kunst.

SDG drives av SDS og etter retningslinjer som vedtas av SDS årsmøte, senterets høyeste organ. SDG skal ta seg av den kunstnerstyrte formidling, first og fremst i det samiske samfunnet, men også ved presentasjon av utstillinger og prosjekter utad. SDGs viktigste bidrag i dette er den stasjonære utstillingsvirksomheten som drives i senterets egne lokaler i Karasjok med 10-11 utstillinger i året.

Senteret skal også bidra til økt bruk av kunst i det samiske samfunnet, bistå med konsulenthjelp i utsmykkingssaker og bygge opp dokumentasjonsarkiv over medlemmenes virksomhet.

SDGs hovedformål hittil har vært å gjøre sine egne kunstnere kjent, men målsettingen er også å vekke interessen for kunst generelt og å gi publikum innfallsvinkler til kunstopplevelse og til å kunne vurdere kunst på en mer objektiv måte.

Utstillingsprogrammet ved SDG vedtas av SDS Kunstneriske Råd, som vurderer søknader om utstillingsplass og selv inviterer utstillere, også kunstnere som ikke er tilknyttet senteret gjennom medlemskap.