Nyhetstips

Brosteinprisen 2009 til Kristian Andenæs

Pressemelding   •   des 02, 2009 15:30 CET

Kirkens Bymisjon gir Brosteinprisen 2009 til Kristian Andenæs. Andenæs er professor i rettssosiologi og får prisen for sitt mangeårige engasjement for marginaliserte grupper og minoriteter.
Kristian Andenæs har markert seg med mangeårig innsats for utsatte grupper i samfunnet, for sine kunnskaper om hvordan rettssamfunnet behandler dem og for sin langvarige erfaring i å drive rettshjelp og rettspolitisk arbeid knyttet til disse gruppene.
Rusavhengige, fattige, rombefolkning og hjemløse er grupper han særlig har vært opptatt av i sitt rettighetsarbeid.
Sikrer livsvilkår og rettigheter
- Det er forskjell på å ha rett og å få rett. I vårt samfunn er det mange som ikke får oppfylt de rettighetene de faktisk har. Kristian Andenæs tar med stor faglig tyngde, og personlig engasjement initiativ for å sikre gode livsvilkår og rettigheter for folk i utsatte grupper, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon som begrunnelse for pristildelingen.
Kristian Andenæs har utgitt flere bøker om rettshjelp og minoriteter, og har flere styreverv på sitt arbeidsfelt.
Han ble dr. philos på avhandlingen "Sosialomsorg i gode og onde dage" i 1993.
Kristian Andenæs var prosjektleder for Juss-Buss (jusstudentenes rettshjelpstilbud) fr 1989.
De siste årene har han vært faglig rådgiver i opprettingen av rettshjelpstilbudet Gatejuristen i flere norske byer. Han deltar selv som frivillig i Gatejuristen i Oslo, og er bl.a. styremedlem i foreningen Fattig-Norge.
Han er instituttstyrer og professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, der han har vært ansatt siden 1984.
Brosteinprisen gis fra Kirkens Bymisjon til mennesker som synliggjør vanskelige liv, formidler håp og gir oss som samfunn redskaper til å bekjempe nød i storbyen.
Prisen er en brosteinskulptur, et grafisk trykk og diplom.
Oslo S torsdag kl. 16.15
Pressen er velkommen til å dekke prisutdelingen ved Kirkens Bymisjons aksjonsstand i ventehallen på Oslo S fra kl. 16.00.
Prisen deles ut etter at en rekke kjente personer har deltatt i et kort lystenningsprogram.
For detaljer, kontakt informasjonssjef Per Frogner 22 36 55 12 (99 50 00 25) eller generalsekretær Sturla J. Stålsett 98 60 04 61

For ytterligere informasjon:
Informasjon B ymisjonen
Telefon: 99 50 00 25
E-post: per.frogner@skbo.no