Statens helsetilsyn

Bruk av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

Pressemelding   •   des 10, 2009 14:55 CET

Statens helsetilsyn legger fortsatt NEL til grunn for vurdering av god praksis i tilsynssaker.

I Statens helsetilsyn har vi merket oss bekymringene blant norske allmennleger over at Norsk elektronisk legehåndbok vil bli fjernet fra Helsebiblioteket.no. Vi finner det derfor riktig å presisere at NEL fortsatt blir vår viktigste kunnskapskilde når vi vurderer eventuelle avvik fra god norsk allmennpraksis ved behandling av tilsynssaker.

For å få tilgang til NEL må allmennleger fra 1. februar 2010 ta kontakt med Norsk helseinformatikk, www.nhi.no.