Forum for offentlige anskaffelser

Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene

Pressemelding   •   apr 13, 2013 16:55 CEST

Oppdragsgiver har en stor frihet når det gjelder hvilke prinsipper som skal benyttes for poengsetting av tildelingskriteriene. Den viktigste begrensningen følger av grunnprinsippene i regelverket, herunder særlig likebehandling og forutberegnelighet. Dette kan legge reelle bånd på oppdragsgiver, herunder kan det begrense muligheten for å bruke forskjellige prinsipper for poengsettingen.


Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene


En vanlig metode for poengsettingen er at man tar utgangspunkt i det beste tilbudet, og gir dette tilbudet beste poengsum. Deretter får de øvrige tilbudene en poengsum basert på avstanden til beste tilbud. Dette er en lovlig metode, selv om den verken er særlig logisk eller god. 

En annen metode er at å sette poengsummen på det enkelte tilbud, ut fra en sammenligning med et «idealtilbud». Det vil si et tenkt produkt eller tjeneste, som faktisk ikke er tilbudt, men som ville vært det helt optimale for oppdragsgiver. Dette vil normalt medføre at ingen av tilbudene faktisk får beste poengsum, idet det i praksis kan være vanskelig å måle seg mot et slikt «idealtilbud», som kanskje ikke engang finnes. 

Mange oppdragsgivere blander disse to prinsippene, slik at tilbudet med laveste pris konsekvent skal få 10 poeng, mens tilbudene ut fra de øvrige tildelingskriteriene får den poengsum «de fortjener» i forhold til et idealtilbud.

En slik poengsetting vil indirekte medføre en ny vekting av tildelingskriteriene, der kriterier som poengsettes ut fra beste tilbud - beste poengsum får en høyere vekt. 

KOFA har i sin praksis slått ned på dette i to avgjørelser, og har derfor slått fast at bruk av ulike prinsipper i mange tilfeller faktisk også er ulovlig. Dette skyldes at den nye, indirekte vektingen strider mot kravet til forutberegnelighet. 

Lærdommen av dette er derfor at man må være konsekvent i valg av poengsettingsprinsipper. 

Vi minner samtidig om kurs i Evalueringsmodeller for innkjøpere, gjennomført av Forum for offentlige anskaffelser, den: 
25. april i Oslo
6. juni i Bergen
13. juni i Oslo

Påmelding: http://foa.no/page254/page32/page32.html

Forum for offentlige anskaffelser gjennomfører kurs for offentlige innkjøpere og leverandører til offentlig sektor.