NAV EURES

Bruker mer EU-arbeidskraft

Pressemelding   •   okt 12, 2010 08:52 CEST

Bruken av utenlandsk arbeidskraft øker i norsk arbeidsliv. Tre av ti bedrifter og fire av ti offentlige virksomheter har brukt arbeidskraft fra Europa det siste året, viser en undersøkelse fra NAV EURES.

Veksten er kraftigst i offentlig sektor hvor bruken av EU-arbeidskraft har økt fra 31 til 38 prosent i løpet av ett år. I privat sektor økte bruken fra 27 til 30 prosent.

- Norske arbeidsgivere oppgir at de bruker mer arbeidskraft fra Europa nå enn for ett år siden. Til tross for finanskrise og økt ledighet har arbeidskraft fra EU blitt en viktig og stabil del av norske virksomheter, sier EURES Manager Almedina B. Jahre i NAV EURES.

Rekordmange ansettelser

Hotell- og restaurantbransjen bruker nå mest EU-arbeidskraft. Nesten to av tre i denne næringen har brukt EU-arbeidskraft det siste året, som er rekord for bransjen. I offentlig sektor er denne arbeidskraften vanligst innen offentlig administrasjon og forvaltning.

Fast ansettelse har blitt stadig vanligere over mange år og dominerer nå mer enn noen gang. Hele seks av ti bedrifter oppgir at de ansatte europeiske arbeidstakere i fast stilling i fjor. Offentlig sektor ligger noe lavere med fem av ti.

Veldig fornøyde arbeidsgivere

Arbeidsgivere er godt fornøyde med den europeiske arbeidskraften. 94 prosent av bedriftene og 91 prosent av offentlige virksomheter svarer dette.

- Det er oppsiktsvekkende hvor entydig positive arbeidsgiverne er til europeisk arbeidskraft. Mer enn ni av ti sier at de er svært eller ganske fornøyde. Dette gjelder over hele landet og uansett bransje og sektor, sier Jahre.

Polakker og svensker vanligst

Private bedrifter benytter seg mest av polakker, deretter svensker, tyskere, og litauere.

- For første gang er Island blant de ti mest brukte rekrutteringslandene i privat sektor. Vi har sett en økende rekruttering av islendinger over mange år, også før finanskrisen, sier Jahre.

I offentlig sektor er det svensk arbeidskraft som er mest vanlig. Svensker er representert i mer enn fire av ti offentlige virksomheter som benytter EU-arbeidskraft. Deretter følger polakker, tyskere og litauere.

Mindre utenfor EU

17 prosent av private bedriftene har benyttet arbeidskraft som ikke kommer fra et EU/EØS-land det siste året. Dette er stabilt sammenlignet med i fjor og forventningene fremover. Det er i Rogaland og Nordland flest benytter slik arbeidskraft, og færrest i Oppland og Telemark.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2500 private og offentlige virksomheter i juni/juli 2010. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.

EURES er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU-/EØS-landene og Sveits.

For mer informasjon, kontakt:

Almedina B. Jahre, EURES Manager i NAV EURES, mobil 408 28 990

Pressevakten hos NAV på telefon 400 03 14