Apotekforeningen

Bruker mest legemidler i Hedmark, Oppland og Østfold

Pressemelding   •   feb 25, 2013 11:20 CET

Apotekforeningens legemiddelstatistikk for 2012 viser at det er innbyggerne i innlandsfylkene som bruker aller mest legemidler, fulgt av Østfold. Minst legemidler per innbygger ble det brukt i Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag.

Bruker mest legemidler i Hedmark og Oppland

Innbyggerne i Hedmark bruker flest legemiddeldoser. Med sine 639 definerte døgndoser per innbygger, brukte hver hedmarking i gjennomsnitt nesten 1,8 legemiddeldoser hver dag i hele 2012. Dette er nesten 26 prosent mer enn landsgjennomsnittet, som er på 1,4 doser daglig.

Oppland og Østfold følger på plassene bak Hedmark når det gjelder døgndoser per innbygger.  Oppland har gått forbi Østfold i legemiddelbruk per innbygger, jf. tabell 1.  

Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag er fylkene der innbyggerne i gjennomsnitt bruker færrest legemiddeldoser, alle omkring 10 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

- At de bruker mest legemidler i innlandsfylkene henger trolig sammen med at de har den høyeste andelen eldre i disse fylkene. Det er de eldste som bruker mest legemidler. De over 60 år står for omtrent 60 prosent av legemiddelbruken, mens de bare utgjør i overkant av 20 prosent av befolkningen, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen. At legemiddelbruken er høy i Østfold forklares imidlertid ikke av alderssammensetningen i fylket.

Dyrest legemiddelbehandling i Oslo og Østfold

Tabell 2 viser at det er innbyggerne i Oslo som har høyest legemiddelutgifter i 2011, med kr 4 269 per innbygger. Imidlertid inkluderer dette tallet også en del av legemiddelutgiftene ved sykehus som behandler pasienter fra andre fylker, samt at flere av sykehusene i Oslo tar seg av de aller mest kompliserte og kostbare behandlingene. I tillegg kommer at mange som bor i Akershus handler på apotek i Oslo. Alle tall viser legemiddelomsetningen i apotekene per fylke, og tar ikke hensyn til kundenes bosted. Dette antas å være noe av årsaken til at Akershus kommer ut som det fylket der utgiftene er lavest per innbygger.

Legemiddelutgiftene per pasient er nest høyest i Østfold, der man i gjennomsnitt brukte legemidler for 3 974 kroner i 2012. På tredje plass følger Troms med 3 955 kroner per innbygger.

Etter Akershus er det innbyggerne i Finnmark som har de laveste legemiddelutgiftene. Her brukes det legemidler for 3 298 kroner per person, som er 20 prosent mindre enn i Østfold og 23 prosent lavere enn i Oslo. Sogn og Fjordane og Akershus ligger på plassene foran Finnmark.

Tabell 1: Legemiddelomsetning og –bruk per fylke i 2012 – (sortert etter antall doser per innbygger og kroner per innbygger – eksklusiv verterinærlegemidler)

Fylke

mill.kr

Kr/ innbyggere

mill. DDD

DDD/ innbyggere

Hedmark

747

3 877

123

639

Oppland

737

3 940

115

614

Østfold

1 106

3 974

170

609

Nordland

911

3 824

134

563

Nord-Trøndelag

489

3 662

73

549

Telemark

620

3 647

93

546

Vest-Agder

678

3 891

95

542

Aust-Agder

413

3 706

59

532

Vestfold

854

3 612

126

532

Buskerud

912

3 440

137

515

Møre og Romsdal

920

3 587

131

512

Sogn og Fjordane

359

3 320

54

503

Finnmark

243

3 298

37

502

Troms

627

3 955

79

497

Hordaland

1 672

3 409

231

471

Akershus

1 788

3 214

261

469

Sør-Trøndelag

1 058

3 551

138

462

Rogaland

1 463

3 302

200

450

Oslo

2 618

4 269

275

448

Norge

18 219

3 654

2 530

507

Tabell 2: Som over - Sortert etter kroner per innbygger

Fylke

mill.kr

Kr/ innbyggere

mill. DDD

DDD/ innbyggere

Oslo

  2 618

  4 269

  275

  448

Østfold

  1 106

  3 974

  170

  609

Troms

  627

  3 955

  79

  497

Oppland

  737

  3 940

  115

  614

Vest-Agder

  678

  3 891

  95

  542

Hedmark

  747

  3 877

  123

  639

Nordland

  911

  3 824

  134

  563

Aust-Agder

  413

  3 706

  59

  532

Nord-Trøndelag

  489

  3 662

  73

  549

Telemark

  620

  3 647

  93

  546

Vestfold

  854

  3 612

  126

  532

Møre og Romsdal

  920

  3 587

  131

  512

Sør-Trøndelag

  1 058

  3 551

  138

  462

Buskerud

  912

  3 440

  137

  515

Hordaland

  1 672

  3 409

  231

  471

Sogn og Fjordane

  359

  3 320

  54

  503

Rogaland

  1 463

  3 302

  200

  450

Finnmark

  243

  3 298

  37

  502

Akershus

  1 788

  3 214

  261

  469

Norge

  18219

  3 654

  2 530

  508

Om apotekforeningen

Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les vår ”Strategi for apotek 2012-2014”.