BT Nordics

BT AKSELERERE VEKSTEN I ASIA- OG STILLEHAVSREGIONEN, MIDTØSTEN OG AFRIKA

Pressemelding   •   des 09, 2013 12:33 CET

Høyt kvalifiserte spesialister, bedre infrastruktur og tilleggstjenester som vil hjelpe kundene å ekspandere i vekstmarkeder

BT annonserte i dag en ny fase med investeringer i de raskt voksende økonomiene i Asia-Stillehavsregionen, Tyrkia, Midtøsten og Afrika (AMEA) med mål om å akselerere ekspansjonen i vekstmarkedene. Ved å ansette flere folk i regionen, lansere mer konkurransedyktige tjenester på tvers av mange land samt levere  allsidige tjenester vil BT få en sterk posisjon og være istand til å  utnytte mulighetene i hele AMEA-markedet, et marked med en  anslått verdi på rundt 32 milliarder GBP [1].

Denne nye fasen med investeringer bygger på suksessen til programmer som ble lansert i 2010 for Asia-Stillehavsregionen og i 2012 for Tyrkia, Midtøsten og Afrika. Tidligere i år slo BT disse regionene sammen til én integrert markedsenhet for bedre å kunne ta seg av behovene til en ny generasjon regionale multinasjonale selskaper og større innenlandske aktører som i stadig større grad ekspanderer fra Kina og India til Midtøsten og Afrika. Dette kombinerte geografiske området forventes å generere 44 % av den globale veksten i BNP innen 2025 [2], med tre milliarder personer som forventes å tre inn i middelklassen det neste tiåret [3].

Utviklingen vi lanserer i dag, inkluderer det følgende:

  • 400+ nye ansatte som fokuserer på regional forretningsvekst i alle nøkkelmarkeder inklusive Australia, De forente arabiske emirater (UAE), Hongkong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Afrika og Tyrkia.
  • Av nye konsulenter blir det bransjespesialister som konsentrerer seg om sektorer som logistikk, helse, forbruksvarer og finanstjenester samt konsulenter  basert i elleve land.
  • Disse konsulentene kommer i tillegg til de 600 stillingene vi annonserte tidligere i år for BTs Global Development Centre i Bangalore og i tillegg til de ca. 600 konsulentene som ventes ved BTs nye Global Shared Service-anlegg i Kuala Lumpur
  • Sikring av lisenser for nye merverditjenester i forskjellige land, noe som gjør det mulig å tilby en bredere  portefølje.
  • Bedre infrastruktur med fem nye IP- og Ethernet-punkter, til å begynne med i India og Tyrkia, fire nettverk-til-nettverksgrensesnitt (NNI), den første i Indonesia, og større satellittkapasitet for å støtte fjerndekning og katastrofegjenoppretting.
  • Sterkere porteføljekapasitet innen sikkerhet, nettskyen (Cloud), samordnet kommunikasjon (Unified Coms), mobilitet og kontaktsentre.
  • Nye sektorløsninger i domener som helseanalyse, en serie salgspunktløsninger til detaljistsektoren og effektive administrasjonstjenester for forsyningskjeder.
  • Tjenester som leveres direkte ute i felten av BTs ingeniører i India, Singapore, Hongkong, Kina, Japan, Tyrkia, Indonesia og Sør-Afrika.
  • Et nytt strategisk tjenestesikringssenter i Malaysia som tilbyr hendelsesstyring 24/7 for kompliserte kontrakter.

Charles Anderson, nestleder og sjef for telekom og mobilitet ved IDC Asia Pacific, forteller: «BT har engasjert seg sterkt i  å fortsette investeringene og utvide kapasiteten i regionen. De siste 12 månedene har BT lansert flere nye tilbud og forbedrede tjenester i den allerede omfattende tjenesteporteføljen i Asia- og Stillehavsområdet. De nye investeringene som kunngjøres over hele AMEA-regionen i dag, viser at BT ikke hviler på laurbærene, men fortsetter levere gode tjenester for å kunne betjene kundene sine på en enda bedre måte.»

Luis Alvarez, administrerende direktør BT Global Services, forteller: «I 2010 lanserte vi første fase i investeringene for å akselerere ekspansjonen i Asia-Stillehavsregionen. Dette har gjort det mulig for oss å generere sterk vekst i regionen og nesten tredoble antall nye kunder i Asia- og Stillehavsområdet. Vi investerer på nytt for at virksomheten skal vokse ytterligere og i en større region, som kombinerer Asia-Stillehavsregionen med Tyrkia, Midtøsten og Afrika. Dette gjør vi i nær dialog med kundene våre. En ny generasjon regionale multinasjonale selskaper kommer til oss for å få hjelp til å utnytte de globale vekstmulighetene, og de mer etablerte multinasjonale selskapene er innstilt på å investere med tanke på veksten i denne omfattende regionen. Vi hjelper dem med å lykkes og høste fordelene ved umiddelbar globalisering ved å samkjøre investeringene våre med behovene deres, og forsyner dem med vår markedsledende portefølje av nettverkstilkoblede IT-tjenester uansett hvor de trengs.»

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:
Marcus Forsgren, Bite
BT@biteglobal.com
+46 76 319 88 23

[1] En studie av IKT-markedssegmentering for AMEA gjennomført av BT i 2013
[2] McKinsey Global Institute, juni 2012
[3] En studie av Brookings Institution, juli 2011

Om BT
BT er en av verdens ledende leverandører av kommunikasjonstjenester og -løsninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, på arbeid og på farten; bredbånd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT består hovedsakelig av fire forretningsområder:  BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale og Openreach.

I finansåret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter £18 103 millioner med et resultat før skatt på £2 315 millioner.

British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert på børsene i London og New York. Gå til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.