BT Nordics

BT OG CISCO SKY-LØSNING SKAL HJELPE IT-ADMINISTRATORER MED Å HÅNDTERE «DIGITAL FORVRIDNING»

Pressemelding   •   des 10, 2013 09:32 CET

Nye undersøkelser viser at stramme budsjetter og utdaterte systemer hindrer samarbeid i store organisasjoner. Men løsningen finnes i skyen

Ny forskning bestilt av BT og Cisco fant at globale organisasjoner i økende grad risikerer «digital forvridning» etter hvert som kundene krever nye og bedre måter å samarbeide og kommunisere på, samtidig som IT-administratorer bruker midlertidige løsninger for å holde utdatert teknologi gående.

Med stadig mer fleksible arbeidsforhold, stor etterspørsel etter bedre samarbeidsverktøy, den nye videokulturen og krav til IT-avdelingen om bruk av egne mobile enheter (BOYD), tar IT-administratorer i bruk skytjenester som en løsning for å strekke budsjettet så de utdaterte gamle systemene nærmest sprekker i sømmene for å imøtekomme de nye tendensene.

I en undersøkelse hvor 500 IT-beslutningstakere fra hele Europa deltok, viste det seg at tre fjerdedeler (78 %) sa at deres ledere ikke visste hvor vanskelig det var for IT-avdelingen å oppfylle forventningene. Kun én av tre sa at deres kommunikasjonsplattform er utstyrt slik at den kan endre med endringer i forretningene, mens halvparten (52 %) sa at deres hussentraler (PBX) er utdaterte og 40 % sa at deres Centrex-løsninger bør skiftes ut.

Det er en økende tendens til å se skytjenester som løsningen. Nesten to tredjedeler (63 %) av IT-administratorene mener at skyen vil bli den viktigste måten å levere stemme- og kommunikasjonstjenester i fremtiden. Faktisk forventer 85 % av disse administratorene å rulle ut skysamarbeidstjenester for å imøtekomme etterspørselen.

Mer enn halvparten (58 %) mener at det er enklere å holde slike skytjenester oppdaterte og nesten en tredjedel (29 %) foretrekker å betale for samarbeidstjenester på et ikke-forpliktende grunnlag.

BT og Cisco tar disse behovene på alvor ved å lansere den nye BT One Cloud Cisco, en langsiktig løsning for stemme-, video- og datakommunikasjon. One Cloud Cisco baserer seg på Cisco® Hosted Collaboration Solution (HCS) og inneholder alle samarbeidsverktøyene, inkludert mobilitet, Jabber®, tilstedeværelse og direktemeldinger, HD video og HD voice. Det kan rulles ut på betaling per bruker-basis, med mulighet for no term- eller ringevolum-avtaler, som oppfyller IT-administrasjonens behov for løsninger som er kostnadseffektive, skalerbare og lette å rulle ut.

Å redusere kostnadene er og blir en forretningsprioritet. Organisasjoner som har forsøkt skyteknologi utover prøveperioden, har i gjennomsnitt sett en reduksjon av de totale driftskostnadene på 24 % og 25 % forbedring av produktiviteten.

Sammen med BT One Voice tjenesteporteføljen vil den nye løsningen gi yterligere fordeler til bedriftene ved besparelser på opptil 25 % på internasjonale samtaler og mer enn 45 % besparelser på mobil- og roamingkostnader med Jabber mobilklient.

Undersøkelsen viser også at to tredjedeler (63 %) av IT-administratorene ser på sikkerheten som den største forhindringen ved skyløsninger generelt. BT arbeider med sikkerhetsspørsmålene ved å benytte retningslinjer som er akkreditert av tredjepartsbyråer og en tilnærming som utelukker feil på enkeltpunkter. BT Assure sikkerhetseksperter kan benyttes for å sikre at enhver ikke-BT-infrastruktur som brukes til å levere tjenestene er like sikker som tjenestene fra BT.

Neil Sutton, Vice President Global Portfolio i BT Global Services, sier: «I BT vet vi at bedre samtaler er nøkkelen til en bedre fremtid. Den måten folk samarbeider på i arbeidslivet, påvirker direkte kvaliteten på de beslutninger som tas i bedriftene hver eneste dag. Det har aldri vært viktigere å være kompromissløs når det gjelder opplevelsen av samarbeidet.

Ved lanseringen av BT One Cloud Cisco, tilbyr vi kundene et nytt hosted samarbeidsverktøy som er tett integrert i vår One Voice tjenesteportefølje, som gir en bedre opplevelse og betydelige besparelser og fleksible tjenestevilkår. Kundene kan dra fordel av vår globale ekspertise innenfor samordnet kommunikasjon og bedre kvaliteten på samtalene innenfor organisasjonen samt med kunder, partnere og leverandører.»

Eric Waltert, adm. dir., Collaboration, Cisco Europa, Midtøsten, Afrika og Russland, sier: «Ny teknologi kan endre bedriftens samarbeid, og gjøre det mulig for medarbeiderne og kundene å benytte stemme-, video- og data-applikasjoner for å få en mer innholdsrik kommunikasjon og bedre produktivitet. Organisasjoner som ikke følger med i utviklingen av samarbeidstrender vil tape både terreng og markedsfordeler.

«Mobiliteten har åpnet opp helt nye måter for grupper, medarbeidere og kunder å koble seg på og samarbeide for å få gjennomført arbeidsoppgavene. Nøkkelen til suksess i denne nye situasjonen er å ha åpen og tilgjengelig kommunikasjon på tvers av den enkelte situasjonen – enten den er et fysisk kontor, ansikt til ansikt via videosamtaler, via taleanrop eller en konvergert forbindelse gjennom Cisco Jabber. BTs One Cloud Cisco gir kunden sofistikerte samarbeids- og kommunikasjonsopplevelser som forventes av bedriftens IT-ansvarlige, samtidig som den er like intuitiv og enkel som det brukervennlige og programvarebaserte kommunikasjonsverktøyet på forbrukermarkedet.

Om forskningen – digital forvridning på arbeidsplassen
Uavhengig forskning bestilt av BT Global Services og Cisco spurte 500 IT-beslutningstakere om deres forventninger og krav i forbindelse med skybasert samarbeid. Respondentene var enten den øverste beslutningstaker for IT, eller en med delt beslutningsansvar, og kom fra private og offentlige organisasjoner fra en lang rekke sektorer og med mer enn 500 ansatte. Undersøkelsen ble avsluttet i september 2013 i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania. 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:
Marcus Forsgren, Bite
BT@biteglobal.com
+46 76 319 88 23

Om BT
BT er en av verdens ledende leverandører av kommunikasjonstjenester og -løsninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, på arbeid og på farten; bredbånd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT består hovedsakelig av fire forretningsområder:  BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale og Openreach.

I finansåret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter £18 103 millioner med et resultat før skatt på £2 315 millioner.

British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert på børsene i London og New York. Gå til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.