Handel og Kontor i Norge

Butikkstreiken: Streikende butikkdamer vant fram

Pressemelding   •   sep 15, 2014 04:17 CEST

Sent i natt kom partene til enighet om et forhandlingsforslag som nå sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer. - Dette er et skritt i riktig retning for å harmonisere minstelønnssatsene i handelen, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.
For 2014 økes alle satsene med kroner 6,50, som et første skritt på veien. Deretter vil en garantiordning tre i kraft fra 2015, hvilket betyr at utviklingen av minstelønnssatsene i området skal reguleres med årslønnsutviklingen for arbeidere i alt.

Videre innebærer resultatet at fagarbeidere gis et særskilt tillegg. Fagarbeidersatsen heves til kroner 10 per time og de med fagbrev vil nå gå rett inn på ansiennitetstrinn 3. Fagarbeidere kommer dermed styrket ut av dette oppgjøret.

Partene vil i morgen i fellesskap klokken 10 meddele Riksmekleren om resultatet og at streiken dermed er avsluttet.

Dette er hva man er blitt enige om:
Partene er enige om en ny garantiordning fra 2015 hvor Butikkoverenskomstens minstelønnssatser skal reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Garantiordningen skal bygge på utviklingen for arbeidere i alt slik at garantisatsene får samme utvikling over tid som denne gruppen.

Den nye garantiordningen skal i tillegg evalueres i 1. kvartal 2017 for å sikre at den imøtekommer målsettingen.

Ut over det er man for 2014 enige om å øke alle satser med kroner 6,50 per time inkludert det generelle tillegget. Dette utgjør 1 056,25 per mnd.

16-17-årssatsen økes med kroner 2,- per time.

De nye garantisatsene er:
16 år 16 026,-
17 år 16 624,-
18 år 22 315,-
1 år 22 717,-
2 år 23 016,-
3 år 23 398,-
4 år 23 697,-
5 år 24 323,-
6 år 27 641,-

Fagbrev
Alle med fagbrev skal nå starte på ansiennitetstrinn 3, og fagbrevtillegget skal økes med kroner 2,- til 10,- per time. For disse vil lønnsøkningen inkludert satshevingen utgjøre 1 381,25 per mnd.

Matpenger
Matpengesatsen økes til 78,50.

UB-tillegg
Partene er i tillegg enige om å nedsette et utvalg som skal gjennomgå og evaluere UB-tilleggenes innretning og størrelse. Dette arbeidet skal sluttføres innen utløpet av 1. avtaleår.

Generelt tillegg
Utover dette gis et generelt tillegg på kroner 0,75 per time. Det gis ytterligere et justeringstillegg på kroner 1,25 per time, altså samlet kroner 2,- per time.

Uravstemning
Dette forhandlingsforslaget sendes sendes ut til uravstemning blant medlemmene. Fristen for avstemning vil være onsdag 8. oktober. Resultatet skal meddeles NHO 13. oktober.


Handel og Kontor (HK) er LOs tredje største forbund med over 67.000 medlemmer. HK organiserer ansatte i mange forskjellige bransjer i privat sektor. Blant annet ansatte innenfor butikk, finans, kontor, ledere og administrativt ansatte, IKT og media, advokatfirmaer, logistikk og lager, reiseliv og private interesseorganisasjoner.