Badger Explorer ASA

BXPL – STYREENDRING

Pressemelding   •   sep 22, 2010 16:25 CEST

Styremedlem Bjørge Gretland har meddelt Badger Explorer ASA at han trekker seg fra selskapets styre med virkning fra 4. oktober 2010. Bakgrunnen for dette er han har flyttet til Silicon Valley (California) for ett år.

Styret består etter dette av Rolf E. Ahlqvist (leder), Christian Bull Eriksson, Kristine Holm og Tone Kvåle.

Badger Explorer ASA vil i løpet av 4Q 2010 innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling for å velge et nytt styremedlem til erstatning for Bjørge Gretland.

Stavanger, 22. september 2010

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com