Badger Explorer ASA

BXPLs søknad om støtte til DCCPP har ble innvilget

Pressemelding   •   des 22, 2009 08:46 CET

Norges Forskningsråd har meddelt at de under Petromaks programmet har innvilget
søknad fra BXPL om støtte til DCCPP (Drilling in a Closed Cavity near Pore
Pressure) prosjektet. Prosjektet er planlagt startet i juni 2010 og vil gå ut
2013.
Målsettingen er å utvikle matematiske modeller for å etablere en bedre
forståelse av samspillet mellom Badger Explorer og formasjonen når Badger
Explorer borer i en lukket kavitet under havbunnen. BXPL ser dette som et viktig
virkemiddel for design, analyse og overvåking av verktøyets operasjon under
havbunnen. Prosjektet er planlagt med en totalramme på 17,5 MNOK hvorav 4,9 er
støtte fra NFR og betinger tilsagn om støtte på totalt 10,5 MNOK fra partnere.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Kjell Erik Drevdal, CEO, Badger Explorer ASA, kontor +47 52 97 45 15, mob +
47 916 43552
Gunnar Dolven, CFO, Badger Explorer ASA, kontor +47 52 97 45 40, mob +47
908 53168

http://www.bxpl.com">www.bxpl.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1365632]

Source: Millistream / Hug