Statistisk sentralbyrå SSB

Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk, 5. termin 2009

Pressemelding   •   jan 25, 2010 22:13 CET

12 prosent nedgang i bygg og anlegg

I 5. termin 2009 sank omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten med 6,8 milliarder kroner eller nærmere 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.

Omsetningen gikk ned innenfor alle næringshovedgruppene i 5. termin (september-oktober). Størst nedgang hadde bedriftene i næringshovedgruppen bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. Nedgangen her var på nærmere 20 prosent. Det ble i alt omsatt for 52 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten i 5. termin 2009.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

I de ti første månedene i 2009 sank omsetningen med 12 prosent

Totalt omsatte bygge- og anleggsvirksomheten for nesten 221 milliarder kroner i perioden januar-oktober 2009 og omsetningen sank med 30 milliarder kroner, eller 12 prosent i forhold til samme periode året før. Den største næringshodegruppen, oppføring av bygninger, gikk mest ned med 16 prosent.

Tabeller