Statistisk sentralbyrå SSB

Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 19, 2010 10:14 CET

Økt ordretilgang i bygg og anlegg
Ordretilgangen i bygge- og anleggsnæringen steg med 11 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009 og var 31 prosent høyere enn bunnivået i 4. kvartal 2008. Verdien av næringens samlede beholdning av bygge- og anleggsprosjekter var 2 prosent høyere ved utgangen av 2009 enn på samme tid året før, målt i løpende kroner.

Etter fem kvartal med lav tilgang på nye boligprosjekter økte ordretilgangen merkbart i 4. kvartal 2009, og produsentenes reserve steg med 4 prosent i løpet av kvartalet.

[Figur: Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2005=100]

Bedriftenes beholdning av boligprosjekter er fortsatt lav. Den er 10 prosent lavere enn ved utgangen av 2008 og om lag halvparten av hva den var i toppårene 2006 og 2007, målt i løpende kroner.

Tilgangen på nye næringsbygg har økt gjennom hele 2009 fra bunnivået i 4. kvartal 2008. Nedgangen i bedriftenes ordrebeholdning av andre bygg enn boliger flatet ut i 2. kvartal 2009 for så å ligge stabilt på et nivå om lag 25 prosent under toppnivået i perioden før finanskrisen.

Tilgangen på boligrehabilitering har steget moderat gjennom hele 2009, og byggenæringens beholdning av boligrehabilitering var 15 prosent høyere ved utgangen av 2009 enn ett år tidligere. For andre bygg enn boliger er utviklingen motsatt. Her viser ordrestatistikken en nedgang på 18 prosent i beholdningen av rehabiliteringsprosjekter det siste året.

Sterk vekst i anleggssektoren
Tilgangen på nye anleggsordre økte i 4. kvartal 2009 etter å ha ligget stabilt på et høyt nivå i de tre foregående kvartalene. Entreprenørenes ordrereserve var 24 prosent høyere ved utgangen av 2009 sammenlignet med samme tid året før.


http://www.ssb.no/bygganlord/