Statistisk sentralbyrå SSB

Bygge- og anleggsvirksomhet, produksjonsindeks, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 12, 2010 13:46 CET

Mindre bygge- og anleggsaktivitet

Bygge- og anleggsvirksomheten var samlet 4,6 prosent lavere i 2009 enn i året før. Sesongjusterte tall viser at nedgangen i produksjonen var størst i begynnelsen av fjoråret, og at den flatet ut mot slutten av året.

For byggenæringen var det for 2009 sett under ett, et fall i produksjonen på 3,7 prosent i forhold til i 2008. Utviklingen har vært ulik for produksjonen innenfor nybygg og rehabilitering. Nybyggproduksjonen i 2009 var i gjennomsnitt 13,9 prosent lavere enn i 2008, og er tilbake på om lag samme nivå som i 2005. Rehabiliteringsvirksomheten derimot øker kraftig for andre år på rad, og er 9,6 prosent høyere i 2009 sammenlignet med 2008.

Lavere anleggsvirksomhet

Anleggsvirksomheten lå i 2009 7,7 prosent under nivået i 2008. Dette er første året siden 2001 med en negativ årsvekst. Sesongjusterte tall viser imidlertid en liten økning i anleggsproduksjonen på 1,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

For internasjonale sammenligninger viser SSB til EUROSTAT (EUs statistiske kontor).

Bygge- og anleggsvirksomhet, produksjonsindeks. 4. kvartal 2009. 2005=100
Tabeller: http://www.ssb.no/bygganlprod/