Statistisk sentralbyrå SSB

Byggearealstatistikk, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 25, 2010 10:01 CET

Fortsatt bred nedgang i byggevirksomheten

I 4. kvartal 2009 ble det satt i gang bygging av 756 000 kvadratmeter bruksareal til bolig og 1 282 000 kvadratmeter til annet enn bolig, en nedgang på henholdsvis 11 og 16 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.

Sterkest nedgang var det innenfor næringsbygg, der igangsettingen gikk ned med 20 prosent i 4. kvartal 2009 sammenlignet med året før.

Nedgangen innenfor næringsbygg skyldes i hovedsak nedgang innenfor industri- og forretningsbygg, som samlet gikk ned med 25 prosent, eller 212 000 kvadratmeter bruksareal. Dette utgjør over 80 prosent av nedgangen.

Oppgang for samferdselsbygg

Det ble i 4. kvartal 2009 påbegynt bygging av 51 000 kvadratmeter bruksareal til samferdselsbygg. Dette er 21 prosent mer enn i samme periode året før.

Halvering av igangsatte boligblokker

Igangsettingen av boligbygg og fritidsbygninger gikk ned med henholdsvis 10 og 8 prosent. Størst nedgang i bruksareal til bolig var det innenfor boligblokker. Bruksareal til boligblokker gikk ned med 50 prosent, fra 233 000 til 117 000 kvadratmeter bruksareal til bolig.

Tabeller http://www.ssb.no/byggeareal/