Statistisk sentralbyrå SSB

Byggearealstatistikk, foreløpige tall, desember 2009

Pressemelding   •   feb 15, 2010 10:21 CET

Fortsatt nedgang i boligbyggingen

Foreløpige tall viser at byggevirksomheten gikk kraftig ned i 2009, sammenlignet med året før. Nedgangen er sterkest for andre bygg enn boliger, med 26 prosent mindre bruksareal. Igangsatt bruksareal til boliger gikk tilsvarende ned med 20 prosent.

[Figur: Antall igangsatte boliger. Ujustert og trend. Januar 1995-desember 2009]

[Figur: Igangsatt bruksareal til andre bygg. Ujustert og trend. Januar 1995-desember 2009. Kvadratmeter]

I 2009 ble det registrert igangsatt 3,2 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygg og bygninger til offentlig sektor. Det er 28 prosent mindre bruksareal enn i samme periode i 2008.

24 prosent færre boliger

Det ble påbegynt bygging av 19 497 nye boliger i perioden januar til desember i 2009, en nedgang på 24 prosent sammenlignet med 2008.

Nedgangen er stor også for fritidsboliger og boliggarasjer. I denne kategorien er det hittil registrert påbegynt bygging av 1 005 800 kvadratmeter bruksareal, en nedgang på 19 prosent sammenlignet med 2008.


http://www.ssb.no/byggeareal/