Statistisk sentralbyrå SSB

Byggearealstatistikk, foreløpige tall, november 2009

Pressemelding   •   jan 15, 2010 09:19 CET

Sterk nedgang for nye næringsbygg

Byggearealstatistikken for perioden januar-november 2009 viser at investeringene i nybygg går kraftig ned i alle næringer med unntak av hotell- og restaurantnæringen hvor igangsatt areal ligger på samme nivå som året før.

I de elleve første månedene i 2009 ble det registrert igangsatt 2,8 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger og bygninger til offentlig sektor. Det er 31 prosent mindre bruksareal enn i samme periode i 2008.

Bygging av boliger redusert med en fjerdedel

Det ble påbegynt bygging av vel 18 200 nye boliger i perioden januar til november i 2009, en nedgang på 25 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.

Nedgangen er stor også for fritidsboliger og boliggarasjer. I denne kategorien ble det påbegynt bygging av knapt 920 000 kvadratmeter bruksareal fra januar til november 2009, en nedgang på 21 prosent sammenlignet med de elleve første månedene i 2008.

Tabeller

http://www.ssb.no/emner/10/09/byggeareal/