Statistisk sentralbyrå SSB

Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   jan 25, 2010 09:04 CET

Kostnadene for veganlegg opp 1,2 prosent
Byggekostnadsindeksen for veganlegg gikk opp 1,2 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Arbeidskraftkostnaden økte med 2,5 prosent, mens maskin- og materialkostnadene steg med respektive 1,3 og 0,5 prosent i den samme perioden.

Det siste året har kostnadene for bygging av veg i dagen (veg utenfor tunnel) hatt størst økning, med 2,7 prosent. For bygging av fjelltunnel steg kostnadene med 1,4 prosent. Byggekostnadene for betongbru gikk imidlertid ned med 2,3 prosent i den samme perioden. Dette skyldes blant annet det kraftige fallet i stålprisene, noe som trakk ned materialkostnadene.

Fra 3. kvartal til 4. kvartal i fjor steg byggekostnadsindeksen for veganlegg med 0,2 prosent. Kostnadene til bygging av fjelltunnel og veg i dagen økte med respektive 0,4 og 0,2 prosent, mens kostnadene knyttet til bygging av betongbru gikk ned med 0,1 prosent i den samme perioden.

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Kostnadene for drift og vedlikehold av veger har økt med 2,4 prosent det siste året. I denne perioden er det kostnadene til asfaltering av veger som har steget mest, med 4,5 prosent. Kostnadene til vinterdrift økte samtidig med 1,5 prosent.

Byggekostnadsindeks for veganlegg.
1. kvartal 2004=100

Tabeller: http://www.ssb.no/bkianl/