Statistisk sentralbyrå SSB

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2010

Pressemelding   •   feb 12, 2010 13:42 CET

Inga endring i røyrleggjarkostnadene

Byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg var uendra frå desember 2009 til januar 2010.

Frå januar i fjor til januar i år steig byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg med 2,0 prosent. Kostnadene for sanitærinstallasjonar og varmeinstallasjonar auka med høvesvis 2,5 og 1,6 prosent i den same perioden.

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Tabeller: http://www.ssb.no/bkiror/