Symetri

Cad Quality A/S kjøper opp CDLIGHT A/S

Pressemelding   •   jun 08, 2011 10:39 CEST

CDLIGHT A/S har 14 ansatte og er en anerkjent forhandler av løsninger basert på Autodesk Manufacturing produkter. Dessuten står virksomheten bak egenutviklede programmer til optimering og foredling af Autodesk programvare til industrien i Danmark. Kundebasen er bred og omfatter produksjonsvirksomheter i både den private og offentlige sektor.

Administrerende direktør i Cad-Q Danmark, Jesper Sten Christensen uttaler:

“Strategisk og operasjonelt er dette det helt riktig for alle parter – kunder, ansatte og leverandører. Vi er en del av en stor nordisk organisasjon og skal bidra med ekspertise og kunnskap ut i fra hva de danske kunder etterspør. Derfor er utvidelsen af Cad-Q, med industri partneren CDLIGHT, en riktig beslutning. Kjøpet gir våres eksisterende og nye kunder mulighet for at en synergieffekt og en samarbeidspartner som kan tilby løsninger på forretningskritiske områder.”

Leif Jessen Hansen forteller at sammenslåingen styrker og konsoliderer CDLIGHT’s ytelser med Cad-Q’s nordiske kompetanse. Våre kunders internasjonalisering kan ta del i styrken av å ha en nordisk partner, som på tvers av landegrensene kan tilby ekspertise til digitaliseringen av produksjonen: nasjonalt, europeisk og globalt.

"Med kjøpet av CDLIGHT forsterker vi våre aktiviteter og leverings kapasitet i Danmark og Norden. Vi kan tilby kundene på det danske marked et mere komplett tilbud, nye løsninger og en bredere organisasjon. Våre kunder har tilgang til en bredere portefølje av produkter, tjenester og industrier, som supplement til CAD-Q Danmark," forteller Rolf Kjærnsli, øverste sjef i Cad-Q konsernet.

Efter oppkjøpene i Danmark teller Cad Quality ca. 200 medarbeidere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Forretningsenheten baserer primært sine løsninger på Autodesks teknologi, egenutviklede applikasjoner og systemer samt en rekke understøttende tjenester. Løsningene er ofte av stor strategisk betydning for kundene og inngår i prosesser omkring design, produktutvikling, produksjon, teknisk dokumentasjon og effektiv deling av modell- og tegningsrelatert informasjon. Kundene finnes typisk i industrien, byggebransjen og den offentlige sektor.

Partene har valgt å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Addnode sammenslår CDLIGHT A/S sammen med Cad-Q A/S pr. d. 1. juni 2011.

 

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Jesper Sten Christensen, Managing dir. Cad-Q DK Tlf.+45 40 58 36 63, e-mail: jesper.sten.christensen@cad-q.dk

Leif Jessen Hansen, Business area manager Industry, Cad-Q DK Tlf. +45 40 52 20 52, e-mail: ljh@cdlight.dk

Rolf Kjærnsli, CEO i Cad-Q Tlf. +47 91 57 59 61, e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.no

Cad-Q er Nordens ledende leverandør av modell- og tegningsrelatert IT og arbeider med implementering av programvarer, opplæring, support og IT-støtte av CAD-system til bygg-, eiendom- og industrisektorene. Cad-Q ble startet opp i 1989 og har ca 200 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Danmark etter oppkjøpet. Selskapet er en del av Addnode-konsernet. Mer informasjon på www.cad-q.no.

Addnode er et nordisk IT-konsern som bygger og forvalter IT-løsninger. Løsningene bygger på egenutviklede plattformer samt på programvare og plattformer fra andre velkjente og markedsledende leverandører. Konsernet har i dag cirka 650 medarbeidere i Sverige, Finland, Norge og Serbia. I 2009 økte nettoomsetningen til 989 MSEK. Addnodes B-aksje er notert på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer informasjon om Addnode finns på www.addnode.com