Kredittilsynet

CEBS (Committee of European Banking Supervisors) har vedtatt nærmere retningslinjer om hybridkapital

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:38 CET

CEBS har publisert nærmere retningslinjer om hvordan de nye direktivbestemmelsene om hybridinstrumenter (fondsobligasjoner) skal forstås.

Retningslinjene gir nærmere bestemmelser om kvalitetskravene til hybridkapital med hensyn til evne til å dekke tap, varighet og fleksibilitet vedrørende utbetalingen av renter. Det fastsettes blant annet at instrumentene må inneholde en mekanisme som kan aktiveres for å dekke tap ved løpende drift.

Direktivbestemmelsene og retningslinjene skal være innført i norsk rett senest 31. oktober 2010 og trer i kraft 31. desember 2010.

Pressemelding fra CEBS datert 10.12.2009