Nyhetstips

CeWe Color øker resultat

Pressemelding   •   des 09, 2009 09:55 CET


- Kraftig vekst i internetthandelen (+27%)
- Resultater og rentabiliteten lett stigende på alle nivåer
- Valuttakursregulert omsetning stabil (+0,2%)
- Helårsforventningene for 2009 bekreftet

Med en valuttaregulert omsetning har CeWe Color Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) styrket inntjeningen for 3. kvartal, og når dermed i mål med helårsforventningene for 2009. Vekstlokomotivene var utover produktet CEWE FOTOBOK, internetthandelen. Selv under finanskrisen oppnår CeWe Color gode og lett stigende resultater. Omstruktureringen er en suksess og strategien stemmer.

Salget av CEWE FOTOBØKER har vokst med +40,7%
CeWe Color Nordic har i Norden økt kjennskapet og dermed etterspørselen på de prisbelønnede CEWE FOTOBØKER. Sammenliknet med år 2008 har CeWe Color Nordic på imponerende vis høynet salget med 75%. Adm. Direktør for det nordiske selskap, Ané Gyldholm, uttaler: ”Engasjerte medarbeidere og fokusert markedsføring samt et fremtidssikret kvalitetsprodukt som CEWE FOTOBOKEN, har bidratt til vår suksess. Sammen har disse forhold ført til mange nye, interessante kunder, som naturligvis også har en smittende effekt på vårt resultat.”

Valuttakursregulert omsetning for tredje kvartal har økt litt (+0,2%)
Hvor tredje kvartal før i tiden var høysesong (som tradisjonsmessig ferietid) for fotofinishing, er fjerde kvartal med julesalget, nå blitt det største kvartal rent omsettningsmessig. I slutten av året er mange av CeWe Colors gaveartikler etterspurte. Denne sesongbetonte forskyvning har redusert det samlede antall bilder for tredje kvartal med –4,8% til 789 mill. bilder. Etter valuttakursreguleringen er omsetningen likevel fortsatt forbedret litt med +0,2%. På grunn av kraftige utsving i valuttakursene falt omsetningen nominelt med 4,7% til 112,2 mill Euro.
Kraftig vekst i internetthandelen (+27%)
Omsetningen fra internetthandelen steg nomilet med 27%. Både omsetningen per bilde og antall bilder (+19,1%) har bidratt til veksten. Dermed lå bildene bestilt over internett (308 mill. stk) forann bildene bestilt ute i butikkene (293 mill. stk.).

Resultater lett stigende på alle nivårer
En større profittmargin gjennom merverdi-produktene og effekten av den nettopp gjennomførte omstrukturering, har fått resultatet til å stige lett på alle nivåer. I tredje kvartal steg EBITDA med +0,7% til 25,0 mill. Euro, EBIT ble forbedret med +1,1% til 15,8 mill. Euro, EBT steg med 0,7% til 15,1 mill. Euro og resultatet etter skatt viste en stigning på 2,8% til 12,2 mill. Euro.

Transformasjonsbetingede omstruktureringer suksessfulle
I de siste fem år har CeWe Colors resultat vært påvirket av gjennomsnittlig 10 mill. Euro i omstruktureringsomkostninger hvert år. I de kommende år vil resultatet bli positivt påvirket av at omstruktureringsomkostningene, gjennom transformasjonen, fra analog til digital faller bort.

CeWe Color når i mål med helårsforventningene
For helåret 2009 går CeWe Color ut fra at de oppstilte mål for mengden av solgte enheter nås. 1,9 mrd. Digitalbilder, 0,5 mrd. Bilder fra film og 3,5 mrd. CEWE FOTOBØKER. Omsetningen etter valuttakursreguleringer skal, som tidligere nevnt, havne et sted mellom 420 og 425 mill. Euro. Til og med tredje kvartal 2009 har utsving i valuttakursene allerede redusert omsetningen med 17,2 mill. Euro. Selvom omsetningen, betinget av valuttakursene, dermed nomilet må ligge mellom 405 og 410 mill. Euro, bekrefter ledelsen på bakgrunn av den vedvarende stigning i marginene det samlede mål for resultatet. Før omstruktureringen forventer bestyrelsen et uforandret resultat på 20 til 25 mill. Euro etter omstruktureringen på 10 til 15 mill. Euro.

www.cewefotobok.no
www.cewecolor.com