KLP

China Mengniu inn i varmen

Pressemelding   •   des 01, 2011 08:35 CET

KLP har ekskludert 63 selskaper fra sine investeringsporteføljer. China Mengniu er tilbake i KLPs investeringsunivers etter å ha iverksatt et nytt test- og overvåkningssystem for sine produkter.

KLP-listen innholder pr 1 desember i alt 14 selskaper som er ekskludert på grunn av menneskerettighetsbrudd, 3 som følge av brudd på arbeidstagernes internasjonale rettigheter og 11 som følge av grove miljøsynder. I tillegg er 20 selskaper ekskludert på grunn av våpenproduksjon, og 17 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag ekskludert på grunn av korrupsjon.

China Mengniu er tilbake i KLPs investeringsunivers etter å ha ryddet opp i en alvorlig melkeskandale. I 2008 meldte kinesiske myndigheter at melkepulver for spedbarn som var produsert i landet hadde vært forgiftet med melamin. Noen av Kinas største meierier var involvert i denne skandalen, blant annet China Mengniu Dairy. Underleverandører har blandet melk med vann for å øke mengden, og blandet inn melamin for og tilsynelatende øke proteinnivået.

Ifølge vår rådgiver GES har China Mengniu implementert et test- og overvåkingssystem for produktkvalitet og sikkerhet. Kinesiske myndigheter har skjerpet nasjonale kvalitetsstandarder i forhold til melkeprodukter. Blant annet er det innført totalforbud mot melamin i melkeprodukter.

 - China Mengniu har erkjent at forgiftningen representerer en grov svikt i produktsikkerheten. Det er vår oppfatning at selskapet har tatt ansvar og etablert nye rutiner og kontroller for å sikre at dette aldri skal skje igjen, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

For mer informasjon, se rapporten på www.klp.no, blogg.klp.no eller kontakt:

Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan:
92 03 85 89 eller jeanett.bergan@klp.no

Heidi Finskas, Rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning
45 88 04 60 eller e-post: heidi.finskas@klp.no

Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP
90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 285 milliarder kroner.