Circle K Norge AS

Circle K utsetter lansering i Norge

Pressemelding   •   mai 01, 2016 13:07 CEST

Foto: Johnny Syversen

(Oslo, Norge, 1. mai 2016). På grunn av helikopterulykken der 13 mennesker har mistet livet, har Circle K Norge valgt å utsette feiringen av den første europeiske Circle K-stasjonen i Norge og lanseringen av den påfølgende reklamekampanjen.

Circle K Norge, tidligere Statoil Fuel & Retail Norge, ønsker å uttrykke medfølelse og sorg overfor alle som er berørt av ulykken, herunder Statoil ASA, vårt tidligere morselskap og tidligere eier av statoilstasjonene.

Circle K Norge, som de siste 4 årene har vært i canadisk eie, har over en lengre periode planlagt en større merkevareendring der vi omprofilerer våre bensinstasjoner fra Statoil til Circle K. Lansering i Norge var planlagt 2. mai, men utsettes i en uke

«Alle er sterkt preget av den tragiske ulykken. Av respekt for de etterlatte, vår tidligere eier og våre tidligere kolleger har vi valgt å utsette lanseringenav Circle K i Norge », sier Thomas Støkken, norgessjef i Circle K.

CEO Brian Hannasch i Alimentation Couche-Tard, selskapet som eier Circle K, har i et brev til Statoils konsernsjef Eldar Sætre uttrykt sin medfølelse og sorg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Hansen, Kommunikasjonssjef, Circle K Norge,

 +47 917 38 053, knusen@circlekeurope.com

Pål Heldaas, Kommunikasjonsdirektør, Circle K AS,

+47 970 79 763, palhel@circlekeurope.com

Om Circle K Norge AS

Circle K Norge driver 473 drivstoffutsalg i Norge, 304 av dem er fullservice bensinstasjoner langs veien som tilbyr drivstoff, bilvask, kaffe og mat. Vi er også drivstoffgrossist og har en rekke terminaler og depoter som forsyner stasjoner og kunder i hele Norge.

Ca. 3 000 personer jobber på våre kontorer og stasjoner over hele landet.

Circle K Norge er en del av Alimentation Couche-Tard Inc. («Couche-Tard») som er en verdensledende aktør innen drivstoff og detaljhandel med hovedkvarter i Laval, Canada.

Vi het tidligere Statoil Fuel & Retail Norge AS, men endret selskapsnavn til Circle K Norge i april 2016. Statoil-stasjonene i Norge blir merket om til Circle K fra mai 2016 til mai 2017 i forbindelse med at Couche-Tard samler alle sine convenience-virksomheter under det globale merkenavnet Circle K.

Servicekontoret for Circle K Norge ligger i Oslo.

Hvis du vil vite mer om Circle K Norge, kan du besøke www.circlek.no

Om Alimentation Couche-Tard Inc.

Alimentation Couche-Tard Inc. («Couche-Tard») er en verdensledende aktør innen drivstoff og detaljhandel. Fra 31. januar 2016 utgjorde Couche-Tards globale nettverk 11 698 utsalgssteder i 23 land. Dette omfatter bensinstasjoner, storkiosker og restauranter.

Rundt 100 000 personer jobber i den internasjonale virksomheten, som betjener flere enn seks millioner kunder hver dag. Couche-Tard har også drivstoffterminaler og servicekontorer i en rekke land, og driver et betydelig direktesalg av drivstoff i en rekke markeder.

I Canada dekker nettverket alle 10 provinser og med til sammen 1 841 utsalgssteder. I 41 stater over hele USA driver Couche-Tard 6 138 utsalgssteder. Av de 7 979 utsalgsstedene i Nord-Amerika, tilbyr 6 560 drivstoff.

I Europa driver Couche-Tard 2 218 bensinstasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Estland, Latvia, Litauen og Russland. Couche-Tard har også nylig kjøpt Topaz, som er et nettverk med 444 bensinstasjoner i Irland.

I tillegg drives rundt 1 500 utsalg av uavhengige forhandlere under merkenavnet Circle K i 13 andre land eller områder (Mexico, Costa Rica, Honduras, Egypt, de Forente arabiske emirater, Kina, Guam, Hong Kong, Filippinene, Indonesia, Malaysia, Vietnam og Macau).

Couche-Tard samler alle sine utsalgssteder under det globale merkenavnet Circle K. Det eneste unntaket er utsalgsstedene med merkenavnet Couche-Tard i den canadiske provinsen Quebec.

Couche-Tard's hovedkvarter er i Laval, Quebec og selskapet er notert på Toronto-børsen (TSX: ATD.A ATD:B).

Hvis du vil vite mer om Alimentation Couche-Tard Inc., kan du besøke: http://corpo.couche‑tard.com

Fremtidsrettede utsagn

Utsagnene framsatt i denne pressemeldingen som beskriver Couche-Tards mål, projeksjoner, estimater, forventninger eller prognoser, kan utgjøre fremtidsrettede utsagn innenfor betydningen av gjeldende verdipapirlovgivning. Positive eller negative verb som «vil», «planlegger», «vurderer», «anslår», «tror», «forventer» og beslektede uttrykk brukes til å tilkjennegi slike utsagn. Couche-Tard ønsker å understreke at fremtidsrettede utsagn i sin natur involverer risiko og usikkerhet slik at resultatene, eller andre tiltak som gjennomføres, kan avvike vesentlig fra det som angis eller som støtter disse utsagnene, eller som kunne ha en innvirkning på graden av realisering av en bestemt projeksjon. Viktige faktorer som kan føre til en vesentlig forskjell mellom Couche-Tards faktiske resultater og projeksjonene eller forventningene framsatt i de fremtidsrettede utsagnene, inkluderer effektene av integreringen av oppkjøpte virksomheter og evnen til å oppnå forventede synergier, svingninger i marginer på drivstoffsalg, konkurranse i storkiosk- og drivstoffdetaljhandelbransjene, valutakurssvingninger og slike andre risikoer som beskrives i detalj fra tid til annen i dokumenter som leveres av Couche-Tard til verdipapirtilsynsmyndighetene i Canada. Med mindre annet følger av gjeldende verdipapirlovgivning, fraskriver Couche-Tard seg enhver intensjon eller forpliktelse om å oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede utsagn, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. Den fremtidsrettede informasjonen i denne pressemeldingen er basert på informasjon som er tilgjengelig ved publiseringstidspunktet.