Mattilsynet gammel

Codex - Gi kommentarer om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Pressemelding   •   feb 21, 2011 08:48 CET

Codex-komiteen for tilsetningsstoffer til næringsmidler (CCFA) avholder sitt 43. møte, denne gang i Xiamen (Fujian-provinsen), Kina, 14. - 18. mars 2011. Norge, ved Mattilsynet, deltar på dette møtet. Frist for å gi innspill til Mattilsynet til saker på CCFAs agenda er 24. februar; det er åpent for innspill fra næring, publikum og andre interessenter.

I 2010 var fortsatt arbeidet med GSFA (Den generelle standard for tilsetningsstoffer til næringsmidler) høyt prioritert - et arbeid som tar svært lang tid. Å nå hurtigere frem til en ferdigstillelse av GSFA vil også være viktig for Norge i 2011.

Særlig viktig er arbeidet i de elektroniske arbeidsgruppene (ewg) under CCFA:

  • med reduksjon av bruk av tilsetningsstoff som inneholder aluminium, og
  • med note 161 ( subject to national legislation of the importing country aimed, in particular, at consistency with Section 3.2 of the Preamble) for å sette opp retningslinjer for bruk av fotnoten slik at den kan beholdes.

Dessuten er det viktig for Norge å følge med på hvordan overføringen av bestemmelser om tilsetningsstoffer fra varestandardene til GSFA er tenkt utført. Her er det gjort en del arbeid av ewg for kjøttstandardene, og vi vil følge med på dette i forbindelse med fiskekomiteens (CCFFP) lignende arbeid.

Hele agendaen for sesjonen – med dokumenttilgang – kan lastes ned fra nettsiden til Codex Alimentarius.

Eventuelle kommentarer til saker på agendaen kan sendes codex@mattilsynet.no innen ovennevnte frist.

CCFA-komiteen har mange funksjoner, bl.a. å

  • fastsette og godkjenne akseptable maksimumsgrenser for individuelle tilsetningsstoffer til næringsmidler;
  • bistå øvrige Codex-komiteer i spørsmål relatert til slike tilsetningsstoffer;
  • koordinere Codex-arbeidet med tilsetningsstoffer, også i forhold til andre organisasjoner som arbeider med beslektede saker;
  • utarbeide standarder og retningslinjer på relaterte områder, for eksempel merking av tilsetningsstoffer til næringsmidler nå r de selges som slike.

Codex Alimentarius: viktig påvirkningsmulighet for Norge
Det finnes 28 Codex-komiteer som har til formål å sikre trygg mat og rettferdig handel mellom landene. Codex Alimentarius har pr i dag 184 medlemsland og dekker over 90 prosent av jordens befolkning. Gjennom de ulike Codex-møtene har Norge en påvirkningsmulighet.på internasjonalt veiledende regelverk. For Norge er blant annet arbeidet angående fisk svært viktig. Eksempelvis kan nevnes at Verdens handelsorganisasjon benytter Codex-tekster som basis dersom det oppstår handelstvister.

Kontaktperson i Mattilsynet
Frode Baumann, seniorrådgiver, stab regelverk – hovedkontoret, tlf. 32 24 58 04.