Coop Norge

Coop fikk Omdømmeprisen for 2012

Pressemelding   •   aug 30, 2012 12:57 CEST

Coop fikk i dag tildelt Omdømmeprisen for 2012. Det er Ipsos MMI som deler ut prisen, og juryen begrunner årets tildeling med at Coop i mange år har vært blant de ledende bedriftene som nordmenn flest har et godt totalinntrykk av.

I årets undersøkelse av folks holdninger til Norges største selskaper kommer Coop på en sterk 2. plass, én plass opp fra i fjor.

Administrerende direktør Ola H. Strand i Coop Norge mottok i dag, 30. august, prisen under Ipsos MMIs årlige fagdag i Oslo.
- Det er en stor glede for oss i Coop å få den gjeve Omdømmeprisen. For oss som lever av å selge varer og som eies av 1,3 millioner av våre egne kunder, er det helt grunnleggende å ha et godt navn og rykte, sier Strand.

Han tror grunnen til at folk flest har et godt inntrykk av Coop, er at organisasjonen er skikkelig og ordentlig og har betydd mye for utviklingen av norsk dagligvarehandel.
- Coop var først ute med selvbetjente butikker i Norge. Vi er opptatt av å drive etisk og miljøvennlig og har alltid vurdert det som vårt samfunnsansvar å spre kunnskap om viktige forbrukerspørsmål som ernæring, trygg mat og økologi. Nylig innstiftet vi en egen miljøpris med tema matkasting som alle kan sende inn bidrag til. Ellers er vårt motto å skape verdier for de mange, ikke profitt for de få, sier Strand.

Juryens begrunnelse for pristildelingen
”Coop Norge får prisen fordi bedriften over lang tid har vært blant de ledende bedrifter, etater eller organisasjoner nordmenn flest har et godt totalinntrykk av. I 2001 skiftet bedriften navn til Coop Norge, og dette ga dem et løft opp blant 10 på topp på bedriftslisten. Meget vellykket informasjon om navneskiftet og solid oppfølging overfor markedet i alle virksomhetens ledd, har gjort at Coop Norge har plassert seg som nr. 2 eller 3 samtlige år siden 2003. Dette er spesielt imponerende når vi sammenligner med plasseringene til viktige konkurrenter i dagligvarebransjen, som ligger langt bak. Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner Coop Norge og har en positiv holdning til selskapet. I tider med kritisk søkelys på dagligvarekjedenes markedsmakt, er stor tillit og godt omdømme en absolutt forutsetning for at bedriften skal nå sine mål og fylle sin rolle i samfunnet. Coop Norge ser ut til å innfri de aller flestes forventninger i så henseende."

Omdømmeprisens statutter
Prisen skal deles ut til en norsk bedrift, etat eller organisasjon som over lang tid har vært blant de ledende bedrifter, etater eller organisasjoner nordmenn flest har et godt totalinntrykk av. Prisen kan også gis til en bedrift, etat eller organisasjon som har demonstrert evne eller vilje til å styrke sin profil betydelig over en kort periode. Ved vurderingen legges det størst vekt på totalinntrykk, men sterkt omdømme på en av målevariablene kan også kvalifisere til prisen.

Tidligere vinnere av Omdømmeprisen:
2011: Meteorologisk institutt
2010: IKEA
2009: Norsk Luftambulanse
2008: TV 2
2007: Meteorologisk institutt
2006: Frelsesarméen
2005: Norges Røde Kors
2004: Tine