Coop Norge

Coop har nå 1,4 millioner medlemmer

Pressemelding   •   mai 06, 2014 08:00 CEST

Coop Norges medlemsmasse teller nå 1,4 millioner medlemmer. Dette betyr at det finnes et Coop-kort i godt over halvparten av alle husstander i Norge.

Medlem nummer 1,4 millioner ble Frode Granstad fra Nordstrand. Han meldte seg nylig inn i samvirkelaget Coop Øst.

- Jeg har handlet på Coop i mange år uten å være medlem, og hver gang har jeg fått spørsmålet: Er du medlem? Nå som jeg visste at jeg skulle ut med mange tusen kroner til oppussing, ble jeg overbevist av personalet i byggavdelingen om at jeg burde melde meg inn. Det angrer jeg ikke på nå, humrer den glade vinneren.

Lønnsomt å være medlem 
De siste årene har medlemsveksten i Coop, det vil si innmeldinger minus utmeldinger, vært på rundt 40.000 i året. Coop passerte 1 million medlemmer i 2005 og 1,3 millioner i 2011.

- Det er med stor glede og stolthet jeg kan ønske medlem nummer 1,4 millioner velkommen til Coop. At tilstrømningen av nye medlemmer fortsatt er stor, ser jeg på som et sikkert tegn på at kundene våre opplever det som lønnsomt å være medlem og at Coop fortsatt har en viktig jobb å gjøre i dagens Norge, sier Svein Fanebust, administrerende direktør  i Coop Norge SA

Flere unge medlemmer
De nye Coop-medlemmene kommer fra hele landet , det er særlig unge i etableringsfasen som melder seg inn. Det er også noen flere kvinner enn menn som melder seg inn.

Det blir stadig mer gunstig å være Coop-medlem. Summen av medlemmenes oppsparte kjøpeutbytte og medlemsrabatter hos samarbeidspartnerne øker år for år. Og medlemmene får også andre fordeler som spesialt lave priser på utvalgte varer, medlemskupp, og til og med spesielle tilbud på de produktene de kjøper ofte.

Kjøpeutbytte
Det er medlemmene som eier Coop. De får gode medlemstilbud og prisavslag hos Coops samarbeidspartnere, og i tillegg får de hver år utbetalt kjøpeutbytte/kjøpebonus i prosent av sitt varekjøp det foregående året. Mange medlemmer/eiere bruker også sin eierrett til å engasjere seg i virksomheten og delta i Coops ulike styrende organer.

Ved innmeldelse betaler medlemmene inn et ansvarsinnskudd på 300 kroner. Medlemmer som melder seg ut, får tilbakebetalt sitt ansvarsinnskudd og det kjøpeutbytte de har spart opp. Dersom et medlem ikke tar ut oppspart kjøpeutbytte og medlemsrabatt, blir det stående på Coop-kontoen og forrenter seg.

Coop er en av fire store dagligvareaktører i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har også 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 107 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,4 millioner medlemmer.