Reitangruppen

COOP Norge Handel og REMA 1000 inngår innkjøpssamarbeid

Pressemelding   •   des 13, 2013 11:00 CET

Dersom Konkurransetilsynet helt eller delvis godkjenner ICA/NorgesGruppen-samarbeidet, starter COOP Norge Handel og REMA 1000 et felles innkjøpsselskap. Avtalen er signert, og innkjøpsselskapet har fått navnet CORE. Det eies 50/50 prosent av de to partene. 

- Vi har inngått avtalen for å sikre vår konkurransekraft og forbrukernes interesser i en dagligvarebransje med stadig skjevere konkurranse. Gjennom et felles innkjøpsselskap kan vi fremforhandle innkjøpspriser og betingelser som sikrer at vi fortsatt kan konkurrere hardt om kundene, sier administrerende direktør Svein Fanebust i COOP Norge Handel og administrerende direktør Ole Robert Reitan i REMA 1000.

COOP Norge Handel og REMA 1000 har lagt inn en klausul i avtalen som innebærer at den termineres dersom ICA/NorgesGruppen-avtalen i sin helhet blir stoppet.


- Vi mener den beste løsningen vil være at Konkurransetilsynet stopper avtalen mellom NorgesGruppen og ICA.  Avtalen gir NorgesGruppen en markedsmakt som er skadelig både for konkurransen i dagligvarebransjen og for norske forbrukere. Denne avtalen vil rokke så kraftig ved konkurransevilkårene i dagligvarebransjen, at vi må inngå et innkjøpssamarbeid med REMA 1000 for å kunne opprettholde vårt omfattende butikknett og tilby våre kunder varer til lave priser, sier Fanebust.

- Dette er vår nødutgang for å sikre konkurranse og dermed et godt vareutvalg og fortsatt lave priser for kundene våre. ICA/NorgesGruppen-samarbeidet gjør det nødvendig for COOP og REMA 1000 å gjøre noe for å opprettholde en konkurransedyktig posisjon i det norske dagligvaremarkedet, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Samarbeidet vil gjennomføres i regi av et eget aksjeselskap, CORE, som eies og kontrolleres 50/50 prosent av COOP Norge Handel og REMA 1000. Samarbeidet vil kun omfatte innkjøp, ikke distribusjon. Fellesselskapet CORE vil forhandle innkjøpsbetingelser med leverandørene for både COOP Norge Handel og REMA 1000.

Fanebust og Reitan understreker at COOP og REMA 1000 fortsatt vil være tøffe konkurrenter i kampen om markedsandeler og kunder.


- Konkurransen mellom REMA 1000 og COOP vil fortsatt være knallhard selv om vi samarbeider om innkjøp fra dagligvareleverandørene. Det vil være den kjeden som har den mest effektive driften, de mest attraktive konseptene, de laveste prisene, de beste beliggenhetene og den beste servicen som vil vinne kundene. Denne konkurransen kommer kundene til gode, sier de.


Konkurransetilsynet er varslet om inngåelsen av innkjøpssamarbeidet. I utarbeidelsen av avtalen har partene lagt vekt på at den skal være i tråd med gjeldende konkurranselovgivning.

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Mette Fossum Beyer, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000,
e-post: mette.fossum.beyer@rema.no, tlf. 950 60 052
Kristin Paus, konst. informasjonsdirektør i COOP Norge,
e-post: kristin.paus@coop.no, tlf. 916 02 752

 

Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel på 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.