Coop Norge

Coop Norge Handel selger Hamar-lager

Pressemelding   •   sep 13, 2010 13:08 CEST

Coop Norge Handel har inngått intensjonsavtale med Hedalm ByggTech AS om kjøp av virksomhetens lager på Hamar. Partene vil utforme en endelig avtale i løpet av høsten. Overtagelse vil finne sted senest 1.juli 2014.

 

- Tidligere overtagelse vil være mulig, men vil være avhengig av fremdriften for Coops nye lager på Østlandet som er besluttet lagt til Bergemoen i Ullensaker, sier logistikkdirektør Halvor Nassvik. Driften ved importlageret på Hamar vil gå som normalt inntil det nye lageret står klart. De ansatte på Hamar har i en tid vært underrettet om prosessen vedrørende mulig salg. Coops nye Østlandslager vil i fremtiden håndtere de importerte dagligvarene som i dag er lagerlagt på Hamar. Hoveddriften ved Coops lager på Hamar ble avviklet i 2005, og det er bare mindre aktivitet der i dag. Coop har siden avviklingen forsøkt å selge bygget.

 

Hedalm ByggTech AS ble etablert i 1989 og er en av Norges ledende produsenter av industrifremstilte byggmoduler. Bedriften har i dag en samlet produksjonskapasitet på 35000 kvadratmeter per år fordelt på to produksjonsanlegg henholdsvis i Hurdal og på Stange. Selskapet har 50 ansatte og eies av Hedalm AS. Beiseservice AS, er datterselskap til Hedalm ByggTech og overflatebehandler utvending kledning og er lokalisert ved fabrikkanlegget i Stange.

 

- De nye byggforskriftene har skjerpede krav til materiell og utførelse og vi tror dette vil føre til økt etterspørsel etter industrifremstilte bygg. Modulene øker i volum og det er behov for å investere i egnet moderne produksjonsutstyr. Dette kombinert med ønsket om  å styrke vår konkurranseevne og produksjonskapasitet gjør at vi nå vil lokalisere all vår produksjon under samme tak i Coops lagerlokaler på Hamar, sier Karsten Tanem i Hedalm ByggTech AS.

-----

For mer informasjon

Informasjonsdirektør  i Coop Norge Handel, Bjørn V. Kløvstad, mobil 950 45 688

Hedalm ByggTech AS, Karsten Tanem, mobil 905 34 430