Orion Search International AS

Cultivator AS og Orion Search International AS fusjonerer

Pressemelding   •   apr 14, 2011 08:31 CEST

Cultivator AS og Orion Search International  har begge vært i det  norske rekrutteringsmarkedet i snart 10 år. Begge selskapene hadde vekstambisjoner, men så at det ville være både raskere og sikrere og vokse sammen. Det nye selskapet har etablert partnerskap med aktører i Danmark og Sverige, for å etablere seg som en skandinavisk aktør.

Fusjonsprosessen startet høsten 2010, og blir gjennomført ved at Orion Search International AS blir lagt ned som selskap, og at Cultivator AS  endrer navn til Orion Search AS.

Forretningsområdet Trening & Utvikling blir skilt ut som et eget selskap og driver videre under navnet Cultivator Norge AS. Begge selskapene vil ha adresse i Munkedamsveien 67.

”Vi styrker oss ytterligere i rekrutteringsbransjen og ønsker å ta en posisjon som et av de ledende selskapene innen search av ledere og fagspesialister til norske bedrifter.  Effekten er at vi får et større fagmiljø både blant rådgivere og researchere og at vil blir mer kostnadseffektive”, sider Kristian Knudsen, administrerende direktør i det fusjonerte selskapet.

”Vi ønsker å skille oss ut ved å være ledende i bransjen på å fokusere på våre kunders lønnsomhet. Det betyr at vi skal finne kandidater som kan påvirke bunnlinjen der de blir ansatt. Vi skal også være gode på å gi kandidatene direkte tilbakemelding på hvor de står i prosessen. Det betyr at alle kandidater skal få åpne og direkte tilbakemeldinger rett etter intervjuet”, sier Knudsen.

”I rekrutteringsbransjen ser vi at det skjer en viss konsolidering. Markedet har vært preget av mange små aktører. I etterkant av finanskrisen har mange mindre selskaper blitt borte. Både Orion og Cultivator har  klart seg godt de siste årene,” sier Kristian Knudsen, administrerende direktør .

 Selskapene vil fra 1. Januar 2011 være:

Orion Search AS                                        

Organisasjonsnr. 984 973 608 MVA                       

Daglig leder Kristian Knudsen 

Cultivator Norge AS

Organisasjonsnr. 996 465 918 MVA

Daglig leder Aslak Johansen