Forskningsrådet

Curt Rice til topps i kåring

Pressemelding   •   jan 19, 2010 08:51 CET

Curt Rice, prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø, har blitt kåret til en av de ti mest innflytelsesrike internasjonale ledertalenter i Norge i 2009.

Rice var leder for et av Forskningsrådets Senter for fremragende forskning i lingvistikk (CASTL) ved Universitetet i Tromsø før han ble valgt til prorektor ved samme institusjon.

Det er sjette år på rad at organisasjonen Leadership Foundation har kåret fem kvinner og fem menn med innvandrerbakgrunn som er spesielt innflytelsesrike i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Positive rollemodeller

Curt Rice er kåret som et ledertalent i 2009 (Foto: UiT) Målsettingen med Top 10 er å synliggjøre positive rollemodeller med internasjonal bakgrunn.

- Klart det er hyggelig å komme med på en slik liste. Og det er flott at det settes søkelys på lederskap og at også innvandrere kommer i ledende stillinger og bidrar til det norske samfunnet, sier Curt Rice til Universitetet i Tromsø sitt nettsted.

Amerikaneren kom til Norge som forsker i lingvistikk i 1991. Siden den tid har han både vært instituttleder og leder for et SFF før han altså ble prorektor for forskning i 2008.

SFF-ordningen har fungert godt

Rice synes det har vært tilfredsstillende å se CASTL vokse til å bli et så anerkjent miljø. I 2006 ble senteret evaluert etter halvgått løp og fikk best skussmål av alle de 13 forskningsmiljøene som inngår i SFF-ordningen.

"CASTL har blitt Europas ypperste senter for teoretisk lingvistikk og et av de viktigste sentrene i verden", heter det i evalueringsrapporten.

Som prorektor for forskning og utvikling ser Rice at ordningen med Senter for fremragende forskning har fungert godt.

- Her ved universitetet har vi hatt to miljø som har blitt SFF: Teoretisk kjemi og teoretisk ligvistikk. Begge startet som relativt små miljø av folk som drev med grunnforskning i fag som ikke var de store satsningsområder. Dette er grupper som bygde seg selv opp, og det viser at man ikke kan toppstyre hva man ska bli god på. Man må heller se seg om og se hvor de unge forskere som brenner for sitt fag befinner seg.

Siden han ble prorektor har Rice brukt mye tid til å møte miljøene og se etter slike ildsjeler.

- Vi har brukt mye tid på å besøke 48 enheter på universitetet. Jeg er glad i å snakke med folk og lytte. Og det var positivt å bli informert om de mange dyktige folk og gode prosjekter som vi har her.

Visjoner og anerkjennelse

Rice sier at en god leder må bygge en visjon for sin organisasjon ved å bygge opp et godt samarbeid med de ansatte. Det han har med seg fra den amerikanske kulturen er anerkjennelsens betydning, mener han selv.

- Å gi anerkjennelse til folk faller kanskje lettere for en amerikaner enn for en nordmann. Forutsigbarhet, tydelighet og anerkjennelse gjør en god leder, selv om det kanskje er en lederskapsklisjé at man må se folk, smiler Rice.