Agder Energi

Dårlig is i regulerte vassdrag

Pressemelding   •   feb 17, 2017 07:58 CET

Agder Energi oppfordrer skigåere og andre som ferdes på regulerte vann til stor varsomhet på grunn av usikker is.

På grunn av nedtapping vil det oppstå sprekker i isen langs land. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. Snø kan også dekke over områder med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Kart over regulerte vann For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket.

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otraned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden.

Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft har utarbeidet eget kart over regulerte vann og elver i øvre deler av Otravassdraget . Kartet kan fåes på turistkontoret på Hovden.

Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør (Den norske turistforening SØR).

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut.

Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat har kart over usikker is på sine nettsider, samt snøskredvarsel på varsom.no.

Se også DNT Sørs oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter.

Kontaktperson: Direktør Samfunnskontakt Unni Farestveit, telefon 91 66 44 95.

Om Agder Energi

Agder Energi har som visjon å bli et ledende konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 400 ansatte. Se også www.ae.no.